onsdag 12. oktober 2011

ATH B - Anbefalt litteratur

Følgende artikler/deler av bøker er nå lagt ut på it's learning og på serveren vedr. ath b

01 Camillo Sitte-City planning accoridng to artistic principles
02 Le Corbusier-Mot en arkitektur
03 Kevin Lynch-The image of the city
04 Aldo Rossi
05 Venturi_Complexity and contradiction
07_Medieval-19thcent_handout
08_20thcent_handout
09 Collage City_Rowe
10_S,M,L,XL
11 Learning from Las Vegas (p. 1-34)
12 The history of the city. Leonardo Benevolo (p.716-764)

Litteratur for planleggingskunnskap finner dere også på it's learning og på serveren. Noen av bøkene er tenkt som referansebøker.

Hva som er relevant for eksamen kommer vi til å ta opp underveis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar