mandag 25. august 2014

"Hva skal vi levere på fredag?"

Vi tror at det er litt forvirring rundt hva som skal leveres på fredag. Vi har kanskje ikke gjort dette klart nok.

Vi vil at dere skal skaffe dere et overblikk over informasjon fra det vi har lagt ut som analysemateriale. Det vil si å sette dere inn i de ulike aspektene, slik at dere vet hva det handler om og hvor dere finner ting senere, dersom det blir aktuelt. Her kan dere se på de ulike områdene under Analyseområder i semesterboka. Dette er generell kunnskap som dere kan lese over og gjøre dere kjent med. Vi vil imidlertid at dere bruker mest tid på å analysere det som er viktig for deres strategi og det dere ønsker å undersøke i gruppa - og jobbe videre med. Analysefasen avsluttes ikke på fredag - men vi vil at dere etter fredag begynner å tenke mer på konseptet - hvordan dere vil byen skal være, og tilegner dere kunnskap deretter - for å finne ut hva som trengs eller for å underbygge argumentene deres.

Så det som skal leveres på fredag er det materialet som gruppa synes er interessant å jobbe videre med. Dette kommer selvfølgelig til å forandre seg etter hvert som prosessen går og dere opparbeider dere mer kunnskap. Dette kan dere godt levere i stående A4-format - hvis det passer - hvis ikke lever i et annet format. Det viktige er at det både kan printes ut og henges opp og at det kan vises på en prosjektor. Fredag 26. september kommer vi til å ha en gjennomgang av analysefasen der vi skal diskutere deres erfaringer rundt hvordan vi jobber med et sted gjennom analyse. Frem til da vil dere sikkert ha mer å presentere og snakke om, men vi velger å ha en innlevering nå slik at dere kan fokusere mer på konseptutvikling i neste uke.

Håper dette gjorde ting litt klarere - hvis dere fortsatt lurer på noe er det bare å sende meg en mail så kan jeg kanskje svare på den eller komme ned på salen hvis det er ting som egner seg best å diskutere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar