fredag 22. august 2014

Neste Uke

Ting å huske på neste uke:

mandag kommer Vegard Hagerup tilbake. Han vil kjøre en økt med kreative prosesser på tegnesalen. Dette er flyttet til morgenen i stedet for på ettermiddagen. Det vil starte på tegnesalen 10.15 og vare til ca klokken ett.

Tirsdag og fredag blir det ikke noe annet opplegg enn å jobbe i gruppene og delta på GIS-kurset med Yngve Frøyen. Gruppene ligger et sted lenger ned på bloggen.

onsdag blir det først en forelesning med Per Arne Tefre (muligens med flere fra kommunen) om byplanutfordringer i Trondheim. Etter lunsj kommer Astrid Sandvik fra biblioteket og lærer bort litt om biblioteksøk. Tenk litt på hva dere trenger av informasjon/bakgrunnsmateriale, slik at hun kan hjelpe dere med å finne det.

torsdag holder Sverre den første forelesningen i ATH-B. Han kommer til å snakke om utviklingstrekk i byen gjennom tidene, en gjennomgang av byenes historie. Til torsdag skal vi også ha pensum for ATH-B klart. Jeg har fått flere forespørsler om det går an å bruke pensum fra tidligere år, og det skal jeg undersøke, slik at det er mulig å overta pensum fra andre studenter, dersom forandringene ikke blir store.

Fredag ettermiddag vil vi at dere skal levere inn det dere synes er relevant av analysemateriale. Som Sverre sa tidligere i dag, så vil ikke dette være en konkurranse om å levere inn mest mulig gjennomarbeidede ting. Analysene bør gå parallelt med prosjekteringen og dere vil mest sannsynlig være nødt til å tilegne dere stedskunnskap langt ut i prosessen. Det som er viktig nå er å kartlegge hva dere er interessert i å jobbe med, ut fra deres strategi Om tre uker skal dere levere et grovkonsept til utstillingen i Trondheim Folkebibliotek og fram til da bør dere komme opp med tanker om hvordan dere vil at byen skal være - deres visjon, idè, ledebildet for byen. Hva skal Trondheim være om 50 år? Det er derfor dere nå må lære dere litt om byen - det skjer ikke bare gjennom å lese dokumenter og sitte foran en skjerm. Vær ute i byen - vær kreative, se på områdene, hvordan bor folk, hvordan forflytter de seg, hvordan lever de? Diskuter i gruppa, hva er bra, hva er dårlig, (hvorfor?) hva kan forbedres, hvordan burde det være, hva bør bevares? Sammen med den informasjonen dere kan tilegne dere teoretisk vil dette kunne gi en start på prosessen.

PS: Alf Ivar snakket i dag mye om naturgrunnlag og landskap. På Skog og Landskap kan dere finne det dere trenger av kart og informasjon om landskapet, vegetasjonstyper, osv. Det går an å skru på og av de forskjellige lagene for å få ut enkelte typer informasjon og kartene kan lagres i målestokk. 
Veldig lurt!


God Helg!

Ryoji Ikeda - The Transfinite (2011)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar