mandag 25. august 2014

Referansegrupper

Denne uka må vi lage en referansegruppe. Jeg trenger en frivillig fra hver sal som kan bli med å evaluere opplegget. Tenk litt på det - har du lyst?
Det dere bidrar med vil være med å gjøre kurset bedre for de som kommer etter dere.

Dette er oppgaven for gruppa:
Referansegruppen skal legge til rette for dialog med alle emnets studenter og representere studentene i referansegruppemøter. Referansegruppen skal skrive referansegrupperapport til emneansvarlig og instituttleder med forslag til tiltak. Referansegruppen har dialog med studentene gjennom semesteret og representerer studentene i tre møter med emneansvarlig og faglærere. Emneansvarlig planlegger og innkaller til referansegruppemøter. Studentene skriver referat fra møtene og en oppsummerende referansegrupperapport som inngår i emnerapporten som skrives av emneansvarlig.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar