torsdag 11. september 2014

Tekster fra Øystein

Øystein skriver i noe som heter usbl-nytt. Usbl er norges nest største boligbyggerlag og usbl-nytt er deres magasin som går ut til 80.000 folk i alle lag av befolkningen. I dette magasinet har Øystein en spalte som kalles Byens tilstand. Øystein har gitt meg ni artikler herfra som han mente kunne være relevant for dere å lese. Det er skrevet for å forstås av alle, ikke bare arkitekter - og det er korte populariserte artikler om viktige planleggingstema.
Jeg har lagt de ut på kursserveren på: K:\Ark5\02 Litteratur\Kursorisk Litteratur\Artikler

Øystein kommer tilbake mandag 29. september og blir da her i tre dager, slik som nå.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar