onsdag 5. november 2014

Denne uka

Først vil jeg takke hele gjengen for en kjempetur til Berlin!
Etter en heller laber oppslutning om fotokonkurransen utsetter jeg innlevering en uke, til neste søndag 9.11 - ved innleveringsfristen var ingen bilder levert :) 

Denne uka starter vi med en intro av Sverre på salen mandag 09.15. Her vil vi vise eksempler fra tidligere detaljeringsforsøk og snakke litt om hva dere kan gjøre denne uka. Kort sagt går uka ut på at dere i gruppa velger ut viktige områder i prosjektet deres og detaljerer disse individuelt. I slutten av uka ser vi hva som kan jobbes videre med. 

Mandag kommer også Gisle Løkken fra 70°N arkitektur og holder en workshop som kan løsne litt opp og starter prosessen igjen, kanskje fra et litt annet perspektiv.

Tirsdag er satt av til jobbing på salen, vi kommer rundt hvis vi har tid. 

Onsdag vil det bli et infomøte med Steffen Wellinger om et Live Studio Prosjekt til sommeren i samarbeid med Pstereo-festivalen. Dette vil skje 09.30 på tegnesalen - møt opp.Onsdag klokken 10.15 vil det bli en forelesning av landskapsarkitekt Arne Sælen. Han vil gå rundt på salen og veilede etter lunsj både onsdag og torsdag. Her kan dere som jobber med gateutforming, og landskapsbehandling i detaljeringen få gode råd. 

Torsdag 10.15 vil Arne holde enda en forelesning - om Bergen - veiledning etter lunsj.

Fredag kommer jeg og Sverre til å gå rundt til alle gruppene og se på hva dere har gjort denne uka og hjelpe dere til å velge hva dere kan jobbe videre med fram mot innlevering. Dette blir altså ikke en gjennomgang i plenum, men gruppevis.


PS: Denne posten havnet i utkast og er derfor litt forsinket, beklager!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar