tirsdag 11. november 2014

Info om innlevering

Her kommer litt informasjon om den endelige innleveringen.

Fredag 30. november kl 23.59 er frist for digital innlevering.
Da skal hele plansjen og A3-heftet være levert på innleveringsmappe på kurs-serveren.
Modeller kan ferdigstilles i løpet av helgen hvis noen trenger det.
Vi sender A3-heftet til sensorene slik at de har mulighet til å ta en kikk på prosjektene før sensurdagen.

Det innleverte materiale kan være på maks tre stående plater, dvs 3600 x 2400. Innenfor disse målene står dere fritt til å bruke plassen slik dere vil og levere så mye dere trenger for å beskrive prosjektet (mer er ikke alltid bedre).
Modellene skal stå foran plansjene, så det lønner seg ikke å ha masse liten skrift nederst på plansjen.

Med tanke på plotteren som kan være ustabil, er det ikke optimalt med innlevering på fredag kveld, Men på grunn av det korte semesteret vil vi at dere skal få muligheten til å jobbe så lenge som mulig fram mot sensuren. Vi satser på at dere får ut prosjektet i løpet av helga + mandag og det er også mulig å plotte før fredag hvis man vil være på den sikre siden. Det er også en mulighet å printe ut, dersom man tilpasser formatet til dette.

I løpet av mandagen må alle modeller og plansjer stå ferdig utstilt på ryddede saler, klart til gjennomgangene. Vi kan sette opp et felles tidspunkt for rydding på mandag når det nærmer seg.

Til gjennomgangen vil det også være mulig å bruke prosjektor og lage en digital presentasjon som dere kan bruke for å forklare og vise det som er smått på plansjen i en større versjon.2 kommentarer: