torsdag 27. november 2014

Presentasjon, modell og plansje

Har fått spørsmål om presentasjon, modell og plansje.

Hvor viktig er pdf`en? 
Pdf`en som dere leverer på fredag er for at sensor skal ha mulighet til å sette seg inn i prosjektet. Den vil også bli lagt ut på bloggen for å bygge opp en kunnskapsbase slik vi allerede har gjort med tidligere kurs. Vi vil også gjerne ha noen modellbilder inn i denne pdfen, men det kan dere legge til legge til senere, dersom modellen blir ferdig etter levering.
Pdf`en kan brukes til presentasjon eller ikke - slik som dere vil. Dere kan lage en ny presentasjon dersom dere ønsker.

Presentasjon
Gjennomgangene på tirsdag og onsdag vil foregå på tegnesalene. Der står dere foran plansjen og modellene og presenterer og det er valgfritt om dere vil bruke prosjektor eller ikke. Det kan være lurt dersom dere har ting på plansjen som er for smått å se fra avstand, men sensor er også mobil og vil kunne se nærmere på ting dersom det er nødvendig. Det er opp til dere hvordan dere vil presentere prosjektet og hva dere vil snakke ut i fra, om det er modeller, plansje eller digital fremvisning, eller en god miks. Vi kommer til å lage et oppsett for hvordan vi skal organisere utstillingen på salene, hver strategi vil stå sammen. Vi kommer til å bruke alle tre salene.

Det vil være presentasjonen og prosjektet som helhet som vil bli vurdert. Sensorene (og vi) vil i tillegg bruke halve onsdag på å gå igjennom prosjektene og vurdere de, våde modeller og plansje.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar