mandag 3. november 2014

Workshop: Koteng-trammen

12. november vil Koteng Eiendom i samarbeid med Studio Beta holde en workshop i deres lokaler i Kjøpmannsgata 51.

De ønsker seg en kreativ utforming av en trapp og rampe langs fasaden til brygga som skal tilføre Dronningens gate allmenning nye kvaliter som:

- utnytter den solfylte situasjonen til oppholdsted og møtested
- gjør inngangen til brygga mer synlig i gatebildet
- skaper mer liv på allmenningen og langs gata
- utnytter nærheten til Nidelva
- blir et spennende møte mellom nytt og gammelt

Dette er en lavterskel, ikke- bindende workshop for deg som er nysgjerrig, ivrig og som liker tanken på å skape noe som kan påvirke Trondheims bybilde i mange år frem i tid


Frist for påmelding er Tirsdag 4 november. Send mail til post@studiobeta.no med navn og trinn for om du er interessert!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar