fredag 5. desember 2014

ATH B og Planleggingskunnskap - Q & AAAR4365 By- og tettstedsforming/Planleggingskunnskap

Finnes det besvarelser til eksamensoppgavene?

Er alt i boka like viktig? Hva burde vi fokusere på til eksamen?
Under “litteratur til ATH-B” i semesterplanen står “arkitekturteorier”, “intensjoner i arkitekturen”, “nye trender i byplan og arkitektur”, “planleggerroller” og “postmoderne virkelighetsforståelse” - men er ikke disse tilknyttet Planleggingskunnskapfaget? Jeg ser i alle fall på kalenderen i semesterplanen at de to første har vært forelesninger, dog ikke i ATH. Dessuten ligger disse ute på torget under forelesninger fra Planleggingskunnskap, så er det trygt å anta at dette ikke er pensum i ATH-B?
Hvor relevant er kapitlene i første halvdel av kompendiet (før forelesningsnotatene)? Det er jo ikke holdt noen forelesninger om disse temaene.

AAR4360 ATH-B


Muleg å få nokon besvarelsa frå eksamensoppgåvene som er lagt ut?

Ang. temaet storbyer- hva er pensum der? Jacob sine forelesningsnotater blant annet? Mer? Mindre?

Finnes det forelesningsnotater fra Jacob?


Først en liten rettelse. Jeg sa på siste samling med ATHb at det kun ble 4 spørsmål i «Planleggingskunnskap». Det var galt. Det blir 5.
 
Til AAR4365 Vi har ingen besvarelser som matcher dagens pensum. I «Planleggingskunnskap» er alt like viktig. Dere må huske på at tidligere hadde studentene dobbelt så stort pensum. Fokuser på det som kan gjøre planarbeidet kvalitativt bedre!
 
Til AAR4360 Vi har heller ikke her oppgavebesvarelser som matcher dagens pensum. Den obligatoriske storbykunnskapen er knyttet kun til det som står på PDF’ene. Flott dersom dere har med noe dere har notert eller husker fra forelesningene.  Det finnes dessverre ingen forelesningsnotater fra Jacob. Den første delen av pensumet er mer å forstå som en referanse til kildene. Den er følgelig ikke så viktig, men vi vil gjerne at dere ser på det.
 
Når det gjelder det som ligger ute på nettet under Ark 5, (AAR4365) og AAR4360 har det vært behov for opprydding. Semesterplanen er her  ikke til å stole på. Vi beklager at det har stokket seg for oss her. I «Planleggingskunnskap» har vi et kursorisk pensum som en kan lese ut fra egen interesse. Det er nå angitt som kursorisk pensum under Ark 5. Det blir ikke spørsmål fra dette til eksamen.  Forelesningsnotatene som er betegnet som delpensum på nettet  finner dere også  i kompendiet for «Planleggingskunnskap». Hele boka er her pensum – også «Arkitekturteorier». «Intensjoner i arkitekturen» hører dog med til ATHb og skulle ikke ha vært i kompendiet for planleggingskunnskap – beklager. Mye av rotet skyldes også forelesningsendringer under veis. Semesterplanen er ikke rettet, men alt det andre er det.
 
Med vennlig hilsen
Sverre
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar