lørdag 20. desember 2014

Søk studentrådsmidler!

Fakultet for arkitektur og billedkunst bevilger hvert kalenderår ca. 50.000 kr som fordeles til studentinitierte prosjekter som kommer studentene ved fakultetet til gode. Studentrådet AB er ansvarlige for å fordele pengene etter vurdering av søknader. Neste semester skal det deles ut 25.000 kr, Søknadsfrist er 28. Februar

Retningslinjer for utdeling av midler finner dere her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar