fredag 21. august 2015

Neste uke

Mandag
Vi kickstarter ATH-B med Titusenårsforelesningen til Sverre Flack: Byers utviklingstrekk gjennom tidene. Dette er en forelesning som prøver å komme gjennom titusen år med byhistorie, og Sverre har derforbedt om å utvide den med en time. Forelesningen starter i S4 kl 09.15-10.00 også skiftert vi over til det vanlige ATH-B-auditoriet F6 kl 10.15.

Etter lunsj blir det presentasjon og gjennomgang av oppgavene dere gjør denne uka på. Det skjer på tegnesalen.

Tirsdag
Tirsdag vil vi ha et seminar med ulike tilnærminger/tema innenfor by- byplanlegging. Programmet blir som følger:

09.15-10.00 - S5 - Patrick Driscoll - Smart Cities
10.15-10.45 - S1 - Trygve Ohren ++ - bottom up, svartlamoen
10.50-11.35 - S1 - Stig Larssæther - Urban Dyrking
11.35-12-15 - Lunsj
12.15-13.00 - S1 - Hans Skotte - Internasjonale perspektiv på byutvikling
13.15-14.00 - S1 - Christian Solli - LCA og Klima

For de som vil ha mer byvandring er det også mulig å melde dere på denne eventen på facebook. Den starter kl 18.00

Onsdag
Vi starter med en forelesning fra Aksel Tjora 10.15-12.00 i S4 om Sosiologens tilnærming til byen. Aksel Tjora er sosiolog og professor ved SVT-fakultetet og driver Sosiologisk poliklinikk i Brattørgata.

Etter lunsj blir det en introforelesning til Laserkutteren med Pasi Aalto fra 13.15-14.00 i EL1.

Torsdag
Parvis introduksjon til laseren på verkstedet. Skriv inn ønsket tidspunkt i dette dokumentet.

Fredag
Fredag møtes vi på salen kl 10.15 for  "cafe-latte-corner", en uformell prat og eventuelle spørsmål som dere eller vi har.

Da vil vi også gjerne ha tre klassekontakter, gjerne en fra hver sal som skal bli med i referansegruppa.
Tenk litt på det - har du lyst?
Det dere bidrar med vil være med å gjøre kurset bedre for dere og de som kommer etter dere.

Dette er oppgaven for gruppa:
Referansegruppen skal legge til rette for dialog med alle emnets studenter og representere studentene i referansegruppemøter. Referansegruppen skal skrive referansegrupperapport til emneansvarlig og instituttleder med forslag til tiltak. Referansegruppen har dialog med studentene gjennom semesteret og representerer studentene i tre møter med emneansvarlig og faglærere. Emneansvarlig planlegger og innkaller til referansegruppemøter. Studentene skriver referat fra møtene og en oppsummerende referansegrupperapport som inngår i emnerapporten som skrives av emneansvarlig.

Det er også fellesforelesning med Mjose Van Hee Architecten fra 14.15-16.00.


Marcus Lyon - TimeoutIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar