onsdag 26. august 2015

Sosiologens tilnærming til byen

Apropos Aksel sin forelesning i dag kom jeg på to ting:

Denne videoen: Et klipp fra William H Whyte sin film fra 1980

The Social Life of Small Urban Spaces:Og denne artikkelen av Aksel om sykkelsosiologi, hvor han også skriver om Granovetters terskelteorier, og andre sosiologiske teorier knyttet opp mot sykkel, sykkelbruk, felleskap og identitet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar