fredag 18. september 2015

Neste uke

Neste uke intensiverer vi arbeidet med oppgaven. Jeg fikk et spørsmål fra en gruppe om hva oppgaven går ut på etter workshoppen med Gisle og kan prøve å klarne litt opp i det her.

Dere skal jobbe med en strategi og en visjon for hva Trondheim skal være i framtida. Dette gjelder altså hele byen. I hvilken retning skal byen utvikle seg? Hvordan vil dere at byen skal være om 50 år? Hva er viktig å ta vare på, hvilke trender og retninger vil vi forsterke/redusere? Her gjelder det å bruke det vi har vært innom hittil i semesteret med tanke på kjennskap til Trondheim og de globale utfordringene vi står overfor. Hva er Trondheim sin rolle i dette? Hva er Trondheims identitet? Hva skal Trondheim satse på? På hvilken måte kan Trondheim gå foran og være et forbilde for andre byer? Vi vil at dere jobber med hele byen som en strategi og at dere velger et mindre område der dere viser hvilke konsekvenser dette vil ha for på dette området. Her er det lov å tenke stort og være visjonære og utopiske i tankegangen. Denne fasen skal legge grunnlaget for det vi skal gjøre resten av semesteret. Det vil være fint om ikke alle jobber med det samme området. Legg derfor inn hvilket område dere vil fokusere på når dere vet det i laget fokusområde konkurranse i My maps.

Jeg vil også oppfordre dere til å ikke glemme det vi har jobbet med hittil i semesteret. Det vi har vært innom er ment å være inspirasjon og metoder som dere kan bruke også i arbeidet med oppgavene som kommer nå. En åpen tilnærming til byen vil kunne hjelpe dere i prosessen. Tenk over og sjekk ut det som Gisle introduserte dere for i Workshopen denne uka. Jeg vil også oppfordre dere til å jobbe med noe som dere interesserer dere for og ønsker å lære mer om og finne mer ut av. Det vil gjøre semesteret mer lærerikt og mye morsommere.

Lovte også å legge ut linker til noe av det Gisle snakket om.
Buckminster Fullers Dymaxion projeksjon.
Deleuze og Guattari sin introduksjon til Rhizomet og rhizomatisk tenkning vil være interessant for noen å lese. aaa, og Doina Petrescu (med det prosjektet i Paris) baserer mye av det de gjør på Deleuze og Guattari sine ideer. Det er et kontor det er verdt å sjekke ut. Se også denne artikkelen hvis dette er interessant.
Gisle sitt prosjekt Mosaic og masterkurset som han holdt i etterkant.

Neste uke kommer altså Jakob til å holde to forelesninger i ATH B på mandag. På tirsdag er det bra om alle gruppene tar en prat med han mens han er her. Vi kommer til å sette opp en veiledningsliste i form av et Google Docs-dokument på mandag. På onsdag kommer Eli Grønn. Hun jobber til daglig i Dyrvik Arkirtekter i Oslo, har mastergrad i arkitektur og urbanisme og har blitt premiert i Europan to ganger (en gang som vinner og en gang som runner-up). Hun kommer til å ha en forelesning og veilede dere på salen. Setter opp liste for dette også.

God helg!


Bernard Rudofsky - Architecture without architects 
"The partial enclosures [below] are windscreens in Shimane Prefecture in Western Japan.
To achieve solid buffers against winter winds and snowstorms, the farmers coax pine trees into thick,
L-shaped hedges about fifty feet high."
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar