tirsdag 3. november 2015

Eksamen i planleggingskunnskap

Vi hadde opprinnelig lyst til å forandre eksamen i planleggingskunnskap til hjemmeeksamen. Vi fikk ikke lov til å gjennomføre det, da det må gjøres lang tid i forveien. Dermed forholder vi oss til gjeldende regler og forskrifter og gjennomførr en skriftlig eksamen med bokstavkarakter som teller 1/3 av totalkarakteren i faget AAR4365.

For å øke relevansen og læringsutbyttet i faget skal vi uansett gi dere muligheten til å reflektere over oppnådd fagkunnskap i relasjon til prosjektet. Det kommer vi til å gjøre ved å stille bare ett spørsmål til eksamen som handler om hvordan dere har brukt kunnskapen fra forelesninger og pensum i planleggingskunnskap i utarbeidelse av deres prosjekt. Dere har også mulighet til  å relatere kunnskap og metoder dere fikk fra andre hold (andre forelesninger, artikler, bøker osv) til prosjektet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar