onsdag 4. november 2015

Et lite forslag på fredag

Vi foreslår at dere bruker en time på fredag, fra 12.30 til 13.30 på å diskutere deres prosjekt med en annen gruppe. Det kan for eksempel skje ved at dere bruker 10 minutt på å presentere det dere jobber med nå, hva dere sliter med og hva dere har tro på. Deretter bruker den andre gruppa 20 minutter på å gi tilbakemelding og diskusjon av prosjektet i plenum. Vi tror dette kan være lærerikt, både med tanke på erfaring med å gi tilbakemelding og at tilbakemeldingen kan komme godt til nytte i det videre arbeidet. Det skal ikke være nødvendig å forberede seg mye til denne presentasjonen, men det kan lønne seg å diskutere hva som er det viktigste i prosjektet slik at man får det frem på 10 minutter.

Vi foreslår at dere organiserer dere på denne måten:

YouNeedElva og Nidaros-byen langs elva
På gjengrodde veier og Thriving Urban Villages
Kortreist og Tettere sammen
Jo flere vi er sammen og Where Strangers Meet
Dobbel Cortado og Studentenes by 
Skytram og Tverrforbindelser
Trondheim Connected og Det gylne triangel

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar