fredag 26. august 2016

Neste uke

Neste uke skal dere gjøre to oppgaver. Den ene er individuell, den andre kan gjøres to og to.
Se opplegget for neste uke her.(anbefaler å laste ned filen)

Mandag
På mandag får vi tre forelesninger.
09.15-10.00 Mathias Midbøe kommer og snakker om klimautfordringer
10.15-11.00 Stig Larssæther snakker om urban dyrking
11.15-12.00 Nøysom Arkitekter snakker om sitt prosjekt på Svartlamon
Forelesningene vil foregå i EL1.

Etter lunsj kan dere starte å jobbe med oppgavene og sette opp tegnesalene. Vi trenger også en frivillig til referansegruppene fra hver sal.

Tirsdag
09.45 kommer Mathias Midbøe til å introdusere en av oppgavene for uken etter (uke 36) som skal gjøres i samarbeid med byplankontoret i Trondheim Kommune.
10.15-12.00 kommer Aksel Tjora fra sosiologisk poliklinikk og snakker om byen sett fra en sosiologs perspektiv.
Etter lunsj blir det opplæring i GIS (kartbehandling) for gruppe a (se opplegg) med Yngve Frøyen fra institutt for byforming og planlegging.

Onsdag starter vi med opplegget i ATH-B. Det skjer i F6 fra kl 08.15-10.00. Mulig denne forelesningen blir forlenget, da Sverre Flack kommer til å ta for seg byenes historie i de siste 10 000 år. Da flytter vi oss i så fall fra F6 til S4 etter kl 10.00.
Etter lunsj blir det GIS-kurs for gruppe b.

Torsdag er satt av til jobbing med oppgavene.

Fredag blir det både GIS-kurs og laserkuttekurs. Meld deg på laserkuttekurset her - to og to - fyll opp listen fra morgenen og utover, unngå hull i tidsplanen. Pass også på at det ikke krasjer med GIS-kurset dersom du er på gruppe c. På fredag kommer vi også til å gå gjennom ukens oppgaver i grupper der dere presenterer og diskuterer det dere har gjort med deres medstudenter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar