tirsdag 6. september 2016

Byromssregistrering innlevering

Bra jobbet med byrommene i går! Håper alle hadde en fin dag ute i solen.

Resultatet av dette skal leveres senest fredag kl 10.00. Vi har laget en mappe på Google Drive som dere kan levere på. Her ligger også maler som dere skal bruke.

I mappa finnes det regneark for både tellinger, registreringer og intervjuer som dere kan kopiere til deres byromsmappe og føre inn tallene. Vi fant i går ut at det er bedre at dere bruker litt tid på å skrive en kort tekst om hva dere gjorde/oppdaget/lærte i går enn å lage byromsark. Det finnes et innledende dokument med noen spørsmål dere kan ta utgangspunkt i. Bruk gjerne  bilder og begrepene som vi diskuterte i forrige uke (tilgjengelig-trygt-komfortabelt-opplevelsesrikt). I tillegg kan dere lage en bildemappe med deres navn på, hvis dere kan tenke dere å dele bildene. Er det navn på mappa vet man hvem som skal krediteres. Vi ønsker også at dere gir oss tilbakemelding på hva som var bra og hva som kan forbedres og legger dette inn på mappa på Drive.

Alle kopierer de filene de trenger til sin egen byromsmappe. Noen vil trenge mange regneark fordi de har telt trafikken i mange snitt. Viktig at folk gir navn til filene så man skjønner hvilken fil som hører til hvilket snitt og hvilket byrom. Bruk samme tall og bokstaver som på arkene dere har fått utdelt.

Ved spørsmål ta kontakt med Bjørn Inge, Mathias eller Markus. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar