torsdag 29. september 2016

Opplegg fredag

A Common Project

På fredag skal dere få en introduksjon til ‘The Common Project’. Det er et samarbeidsprosjekt mellom alle studenter i første-, andre- og tredjeårskull, og byen forøvrig. Et prosjekt som er ‘common’ for alle dere, og som kan undersøke hva som kan og bør være ‘common’ i arkitektur. Det vil bestå av flere oppgaver der man jobber med en av dem, over tre dager, sammen med studenter fra de andre årskullene. Disse oppgavene tar tak i aktuelle temaer og forsøker å bygge på tiltak som allerede er i gang. Oppgavene vil gi dere mulighet til å jobbe med noe veldig spesifikt, videreutvikle visse ferdigheter, og ikke minst reflektere over hva arkitektur kan bidra til.

Det finnes en variasjon i type oppgaver slik at dere får mulighet til å ta eierskap i prosjektet, prøve noe nytt og finne ny måter og jobbe på. Alle oppgavene kommer til å bidra til at prosjektet kan avsluttes med noe mer enn en kjedelig vernissage i gangen, men heller i en utstilling og fest i spesial-lagde omgivelser som virkelig setter lys på et tema og arbeidet dere har gjort.

Det er viktig at dere er med på opplegget på fredag slik at dere kan forstå hva oppgavene innebærer, hvilke muligheter det gir og hva det overordnede temaet til prosjektet er.

Fredag 30. September i S3
0915 Kort introduskjon til temeat og filmen.
0920 Film: Citizen Architect (Intro til Rural Studio)
1015 Pause
1030 Hva er ‘common’? En videre forklaring av hva temaet kan innebære.
1045 Presentasjon av oppgavene + gruppeinndeling.
(de som er til stede får velge oppgave)
1120 Gruppene diskutere oppgavene sine på egenhånd - gjerne over lunsj.
1300 Veiledere møter gruppene på mellomrommet for å diskutere oppgavens mål, muligheter og fremdriftsplan (behov varierer med oppgavetype)
1415 Fellesforelesning i S5 med Adnan Harambasic (SAHAA)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar