torsdag 13. oktober 2016

Hjemmeeksamen i planleggingskunnskap

For å øke relevansen og læringsutbyttet i faget skal dere få muligheten til å reflektere over oppnådd fagkunnskap i relasjon til prosjektet.

Hvordan har du brukt kunnskapen fra forelesninger og pensum i planleggingskunnskap i utarbeidelse av deres prosjekt? Hva førte til deres valg? Hvilke bygningstypologier, bystrukturer og løsninger har blitt implementert og hvorfor?
Du kan også relatere kunnskap og metoder du fikk fra andre hold (andre forelesninger, artikler, bøker, veiledninger osv) til prosjektet. Dere må ikke vise fram alt kunnskap dere har. Velg bevist ett eller flere spesielle temaer.

Thema-diskusjons-skrive-seminar som vi kan bruke for å diskutere utfordringer og utveksle ideer:16. November 13:00-15:30

Innleveringsdato digitalt: 16. Desember 14:00


Hjemmeeksamen i planleggingskunnskap skal bare leveres digitalt, men to ganger (på it's learning og på serveren). Nevn fil som du vil men heng navn på og skriv navn også in i teksten. Maksimalt lengde er 2, 5 sider A4, med skriftstørrelse 12.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar