torsdag 24. november 2016

Tetthet/utnyttelsesgrad

For at alle skal vise tetthet på lik måte foreslår vi at dere velger et eller flere representative områder i deres prosjekt, som også inkluderer nødvendig infrastruktur (veier, grøntareal, osv). Tettheten/utnyttelsen skal presenteres både med antall personer og/eller leiligheter (med gjennomsnittsstørrelse) og grad av utnyttelse i prosent av tomtestørrelse. Vær bevisst på at begge forholdstall er viktige, persontetthet er ikke lik arealtetthet. Vis også relevant informasjon som m2/person, leilighetsstørrelse, annet program mm - hvis det er viktig i deres utregning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar