Linker

Analysemateriale

Denne siden er ment som en plass å starte. Her finnes info fra kommunen og tidligere studentarbeider. 
Tidligere Studentarbeider
Bærekraftbegrepet - 2011 : Studentarbeid fra 2011 som tar for seg forskjellige aspekter ved bærekraftbegrepet.
Trondheim Byleksikon 2008 : Studentarbeid med mye informasjon om Trondheim
Trøndelag og Trondheim : Fra semesterboken i 2009

Fra Trondheim Kommune
Levekårsrapporten beskriver levekår og levekårsutvikling i forskjellige områder av Trondheim.

Kommuneplanens arealdel er en oversiktlig arealplan for hele kommunen. Planen utarbeides for en 12 års periode og skal rulleres hvert fjerde år.
Planen fastsetter hvilke områder som kan bygges ut.Den bestemmer hvilke prinsipper og forutsetninger som skal ligge til grunn for den mer detaljerte
planleggingen av utbyggingsprosjekter, og vern og bruk av arealer. se også denne linken og denne, som gir mer informasjon om planen og 
inneholder planer for noen utviklingsområder.

Kommunens overordnede plan for samfunnsutvikling. Planen er tolvårig og setter mål for viktige samfunnsområder for bysamfunnet og kommunen fram mot 2020.

Framtidstrondheim : Langsiktig byutvikling i Trondheim kommune

Andre sider:
Bytopia : Nettmagasin i 3 utgaver med byrelaterte tema

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar