torsdag 29. august 2013

Litt på siden...

Det er ennå ikke avklart om høyblokka i Regjeringskvartalet skal stå. Overraskende få arkitekter og byplanleggere har vært ute og uttalt seg om temaet, men for et par uker siden kom et friskt pust og anbefalt lesing for alle:

Kjetil Rolness letter på trykket i Dagbladet

"Arkitekt Didrik Hvoslef-Eide har helt rett: «God arkitektur, isolert sett, kan være en katastrofe for byutviklingen.»"