Om

Arkitektur 5

Arkitektur 5 er det femte semesteret i arkitektutdanningen ved NTNU.
Kurset arrangeres av Institutt for byforming og planlegging ved Fakultet for arkitektur og billedkunst.
I dette kurset introduseres by- og tettstedsplanlegging for arkitektstudentene.

Kontaktinfo: 
Markus Schwai
Kursansvarlig,
Førsteamanuensis, Institutt for byfoming og planlegging
951 54 362
markus.schwai@ntnu.no

Bjørn Inge Melås
Vitenskapelig assistent, Institutt for byfoming og planlegging
971 15 971
bjorn.inge.melas@ntnu.no

Logo
Potencity-logoen er laget av Alexander Rullan.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar