fredag 11. oktober 2013


Pressemelding 11.10.2013

3 utstillinger - 116 ideer for framtidens Oslo-region


Fra nå og frem til 2050 ventes Osloregionen å få en halv million nye innbyggere. I løpet av de neste 25 årene vil Oslo kommune få 170 000 nye innbyggere, i Akershus fylke er økningen ventet å bli nesten 160 000. Noen sentre i regionen forventes å doble i størrelse. Det snakkes om å etablere helt nye byer som skal absorbere befolkningsøkningen. Denne dramatiske veksten legger press på regionens bymiljøer, infrastruktur, natur og sosiale strukturer.

I sammenheng med arkitektkonkurransen Europan 12, inviterer vi til utstillinger på de tre norske Europan-tomtene, tomter som alle er sentrale i utviklingen av Osloregionen; Dikemark, Hamangsletta i Sandvika og Ås sentrum. Tilsammen viser utstillingen 116 ideer for hvordan vi kan bo, arbeide og leve i morgendagens Oslo-region.

Europan 12 er verdens største konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Tre norske kommuner deltar i denne runden sammen med 50 andre europeiske byer. Offentliggjøring av vinnerne skjer 12.desember.

Bak Europan Norge står AHO,NTNU, BAS, UMB, NAL og Norsk Form.


Pressekontakt:
Øystein Rø, Europan Norge, mobil: 41161623

Utstilling Ås:
Store sal, Kulturhuset
Moerveien 1
1430 Ås

Åpningstider:

Lørdag 19.okt -
Tirsdag 22. okt: 13.00 - 17.00
Torsdag 24.okt: 13.00 - 18.30

Utstilling Dikemark:


Sykehusbygningen «Hospitset»
Sykehusveien 25
Dikemark 1385 Asker

Åpningstider:

Lørdag 19.okt: 14.00 - 17.00
Søndag 20.okt: 14.00 - 17.00
Mandag 21.okt -
Onsdag 23.okt: 16.00 - 19.00

Utstilling Sandvika:

Kommunegården (resepsjonen)
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Åpningstider:

Lørdag 19.okt: 10.00 - 16.00
Søndag 20.okt: 12.00 - 16.00
Mandag 21.okt -
Fredag 25 okt: 8.00-21.00
Lørdag 27.okt: 10.00 - 16.00

tirsdag 8. oktober 2013

ATH B leseliste

for 07.10
p.82-87 Camillo Sitte: The Relationship between Buildings, Monuments and Public Squares
p.88-92 Le Corbusier: A Contemorary City
p.94-97 Frank Lloyd Wright: Broadacre City

for 11.11
p.98-103 Kevin Lynch: The City Image and its Elements
p.108-124 Robert Venturi: Learning from Las Vegas
p.154-171 Collin Rowe: Crisis of the Object: Predicament of Texture

Kompendiet er lagt ut på serveren som pdf og vil være tilgjengelig i trykket form i løpet av uka.