mandag 11. november 2013

Referansetips og inspirasjon fra Eli

Variasjon og oversikt over bygningstypologier:
www.vandkunsten.com

Inspirasjon fra Caracas:
Vertical Gym, Urban ThinkTank

Hun har også sendt et prosjekt Dyrvik har gjort i Sørumssand: "Det er Anne fra Atsite som har tegnet de grønne kilene, og jeg tenkte at det kunne være et relevant forbilde for flere av prosjektene. En slik framstilling sier mye om hvilken funksjon og preg de grønne dragene har, uten at vi går for mye inn i detalj."
Dette finner dere på serveren.