lørdag 20. desember 2014

Søk studentrådsmidler!

Fakultet for arkitektur og billedkunst bevilger hvert kalenderår ca. 50.000 kr som fordeles til studentinitierte prosjekter som kommer studentene ved fakultetet til gode. Studentrådet AB er ansvarlige for å fordele pengene etter vurdering av søknader. Neste semester skal det deles ut 25.000 kr, Søknadsfrist er 28. Februar

Retningslinjer for utdeling av midler finner dere her

Takk for i år

Da vil jeg gjerne ønske dere en riktig god juleferie!
Takk for i høst, det har vært trivelig å bli kjent med dere, dra på tur med dere og diskutere prosjektene med dere. 
Vi snakkes plutselig!

Vanina hilser også:
Hi guys,
I just want to say THANKS! Thanks for give me the opportunity to help you, at least what I could...I would love to meet all of you but I couldn’t…anyway for those who I’ve met, it was nice to share with you small talks and ideas!
I have learned a lot in this experience at the university, and it was enjoyable with you guys! Thanks
So, if you are planning to go to South America, for studies, internship, work, tourism, or whatever...feel free to contact me if you need some suggestions or tips…For sure you are totally invited to my place if you are travelling around Argentina.
See you around!
Good luck in the exams and God Jul for everybody! 

-Vanina

e-post: vaninadonna@hotmail.com

Jeg legger også ut epostadressen til Søren Arildsskov, partner ved Juul/Frost Arkitekter i tilfelle noen har lyst til å søke seg praksis der. 
e-post: sar@juulfrost.dk 


tirsdag 9. desember 2014

Prosjekt Høsten 2014

Strategi 1
Fortsette med å bygge byen innover, og ta all vekst innenfor byens allerede bebygde eller utnyttede areal, med høyest utnyttelse tettest mot sentrum.
Hva betyr økt tetthet for vår måte å bo og leve på?
Innebærer dette også å omdanne villabeltet som i dag omkranser byen? Innebærer det også at man må være tøffere på å rive verneverdig bebyggelse noen steder og spare den andre steder? Hvordan får man inn boligkvaliteter, gode uterom og miljøkvaliteter? Hvordan sikrer man rekreasjonstilbud og offentlige tjenestetilbud?

Vanntett
Jørgen Tellefsen Relling, Vegard Forbergskog, Kristin Pallin,
Elise Gaare Ytterstad, Karine Hemstad


Elvegata
Margunn Aksnes, Anne Widengreen, Knut Haatveit, 
Knut Hexeberg Henriksen, Christoffer Borge Johansen, 
Tobias Ruus


Tett på byen
Kristin Munkeby, Marie Sæbø Vik, Elise S. Rolstad, 
Joakim Glenthøj, Tord Bukve, Simen E. Trollvik

Strategi 2
Utvikling med utgangspunkt i infrastruktur.
Hvilke akser og strukturer for ulike transportmidler er robust nok til å tåle en langsiktig utvilkling? Bør man bygge videre på allerede etablerte strukturer eller finnes det annen struktur som bedre vil kunne ivareta framtidig byutvikling. Skal byen utvikles i knutepunkt eller langs akser og i så fall hvilke?

Lerkendal:Sentral 
Morten Mathisen, Jonathan Labugt, Eirik 
Skårdalsmo, Niklas Profors, Bendik Barstad


Gå Ta Banen
Karen T. Lund, Silje Sandvin, Oda Holte, Mads Fikkan, Trine 
M. Skjeltorp, Helge Prestrud


Bartebybanen
Bendik Berg, Hanne Gulowsen, Marthe 
Vaagland, Jan Fredrik Holmestrand, 
Martin Vevatne, Tyra Mathilde Marsteng

Konsentrert
Elise Shumei Villanger, Mathilde Sundquist, Per Kristian 
Solem, Madeleine Refrem Bongard, Liv Lybæk
Strategi 3
Utvikle flere bydelssentre/lokalsentre slik at de blir mer urbane og får vesentlig høyere utnyttelse, høyere attraktivitet og mer utbygde servicefunksjoner – det hele koblet sammen med et nytt og effektivt kollektivsystem
Hvilke sentra bør prioriteres? Hvor mange og hvor store bør de være? Hvordan bør de fungere? Hvor høy utnyttelse skal de ha? Hva betyr attraktivitet i slike sentra? Hvilke boligkvaliteter vil de gi? Bør dette også omfatte urban utvikling av sentrum i nabokommunene? Kan en slik utvikling ha konsekvenser for Midtbyen som i dag er hovedsentrum?


Tilgjengelige Trondheim
Kristin Mørk, Marianne Lona Moa, Annika Moland
Norderud, Unn Vilde Gilberg, Mariann Stensaas
Guro GrimsgaardRiver connections
Egil Jarell Lura, Jakob Kleven, Oda Tuv Svindland, 
Andrea Reinlund Sæther, Håvard Gloppen Ytrehus


Spenninger
Sofie Thestesen, Julie Lerfald, Eirik Strand
Kristoffer Olsen Hauge
Strategi 4
Utvikle byen gjennom å ta i bruk areal som ikke brukes til bebyggelse i dag.
Skal vi ofre deler av markagrensa? I så fall hvor mye, hvor og hva slags utnyttelse og form bør da skje i disse områdene? Skal vi la det bynære landbruket vike for ny utbygging? Kan betingelsen være reetablering av landbruk et annet sted? Kan vi fylle ut fjærene mer? Vil vi få ny kompetanse slik at vi kan få flytende byutvikling? Er det andre måter å utvikle byen på som vi ikke har tenkt på?Fjorden Baby!
Ane Nordby Falkenhaug, Bjørg Agasøster, Cecilie Langmoen
Nilsen, Fredrik Asplin, Kristian Ormhaug


Sulten by
Alice Lødemel Sandberg, Amund Mikalsen Rolfsen, Erlend 
Høimyr, Beate Slåttsveen

På kanten
Ebba Karoline Due, Hans Olav Myskja, Ingrid Bjurulf
Kristin Ekkerhaugen, Ida Letnes, Andreas Weibyefredag 5. desember 2014

ATH B og Planleggingskunnskap - Q & AAAR4365 By- og tettstedsforming/Planleggingskunnskap

Finnes det besvarelser til eksamensoppgavene?

Er alt i boka like viktig? Hva burde vi fokusere på til eksamen?
Under “litteratur til ATH-B” i semesterplanen står “arkitekturteorier”, “intensjoner i arkitekturen”, “nye trender i byplan og arkitektur”, “planleggerroller” og “postmoderne virkelighetsforståelse” - men er ikke disse tilknyttet Planleggingskunnskapfaget? Jeg ser i alle fall på kalenderen i semesterplanen at de to første har vært forelesninger, dog ikke i ATH. Dessuten ligger disse ute på torget under forelesninger fra Planleggingskunnskap, så er det trygt å anta at dette ikke er pensum i ATH-B?
Hvor relevant er kapitlene i første halvdel av kompendiet (før forelesningsnotatene)? Det er jo ikke holdt noen forelesninger om disse temaene.

AAR4360 ATH-B


Muleg å få nokon besvarelsa frå eksamensoppgåvene som er lagt ut?

Ang. temaet storbyer- hva er pensum der? Jacob sine forelesningsnotater blant annet? Mer? Mindre?

Finnes det forelesningsnotater fra Jacob?


Først en liten rettelse. Jeg sa på siste samling med ATHb at det kun ble 4 spørsmål i «Planleggingskunnskap». Det var galt. Det blir 5.
 
Til AAR4365 Vi har ingen besvarelser som matcher dagens pensum. I «Planleggingskunnskap» er alt like viktig. Dere må huske på at tidligere hadde studentene dobbelt så stort pensum. Fokuser på det som kan gjøre planarbeidet kvalitativt bedre!
 
Til AAR4360 Vi har heller ikke her oppgavebesvarelser som matcher dagens pensum. Den obligatoriske storbykunnskapen er knyttet kun til det som står på PDF’ene. Flott dersom dere har med noe dere har notert eller husker fra forelesningene.  Det finnes dessverre ingen forelesningsnotater fra Jacob. Den første delen av pensumet er mer å forstå som en referanse til kildene. Den er følgelig ikke så viktig, men vi vil gjerne at dere ser på det.
 
Når det gjelder det som ligger ute på nettet under Ark 5, (AAR4365) og AAR4360 har det vært behov for opprydding. Semesterplanen er her  ikke til å stole på. Vi beklager at det har stokket seg for oss her. I «Planleggingskunnskap» har vi et kursorisk pensum som en kan lese ut fra egen interesse. Det er nå angitt som kursorisk pensum under Ark 5. Det blir ikke spørsmål fra dette til eksamen.  Forelesningsnotatene som er betegnet som delpensum på nettet  finner dere også  i kompendiet for «Planleggingskunnskap». Hele boka er her pensum – også «Arkitekturteorier». «Intensjoner i arkitekturen» hører dog med til ATHb og skulle ikke ha vært i kompendiet for planleggingskunnskap – beklager. Mye av rotet skyldes også forelesningsendringer under veis. Semesterplanen er ikke rettet, men alt det andre er det.
 
Med vennlig hilsen
Sverre
 

torsdag 4. desember 2014

Rydding på salene - oppdatert

Vi kommer til å gå rundt på salen i dag på morgenen og velge ut noen prosjekter som skal stilles ut av kommunen. Vi kommer til å markere disse prosjektene med en lapp på plansjene. Disse skal ryddes ned til 059, et lagerrom i kjelleren før de skal stilles ut i januar. Etter klokken 12 i dag kan dere plukke ned resten av prosjektene og hente sakene deres hvis det er noe dere vil ta hjem. Jeg tror dere kan la tingene ligge i skuffene, skal sjekke opp dette med Svein i morgen - skal sørge for å si fra dersom det ikke går bra.

Fint om dere får tatt ned prosjektene da det er mangel på hvite plater og vi må låne de bort til andre kurs. Vi må også få ryddet litt på salene slik at det går an å bruke dem i EiT etter nyttår. Hvis alle rydder litt skal det ikke være så mye jobb.

fredag 28. november 2014

Oppheng, utstilling og plotting

Litt informasjon om tiden fram mot sensuren. 

Når dere leverer digitalt, legg oppgaven i pdf-format i en mappe med navnet på gruppa. Pass på at A3-versjonen ikke er for stor, da den skal sendes til sensor. 
I løpet av helgen kan dere gjøre ferdig modeller dersom dere ikke er ferdig. Det anbefales også å prøve å få plottet så fort som mulig, i tilfelle det skulle oppstå problemer. Etter den andre forelesningen på mandag, kl 15.00, tar vi en felles ryddesjau på tegnesalene. Alt skal rydddes vekk og gjøres klart for utstillingsåpning kl 19.00. 
Modeller kan settes opp på noe hvis dere ønsker det, prøv i tilfelle å  tak i noe å sette modellene på på forhånd.

Tirsdag morgen starter vi klokken 09.15 med første presentasjon etter dette oppsettet. Vær ute i god tid. Jeg har laget en mappe på kurs-serveren med navnet Presentasjon. Hvis dere skal ha en digital presentasjon må dere legge den inn på denne mappa før det er deres tur, for å gjøre byttingen mellom 
presentasjonene enklere. 

Lykke til med siste innspurt!torsdag 27. november 2014

Utstillingsåpning!


Presentasjon, modell og plansje

Har fått spørsmål om presentasjon, modell og plansje.

Hvor viktig er pdf`en? 
Pdf`en som dere leverer på fredag er for at sensor skal ha mulighet til å sette seg inn i prosjektet. Den vil også bli lagt ut på bloggen for å bygge opp en kunnskapsbase slik vi allerede har gjort med tidligere kurs. Vi vil også gjerne ha noen modellbilder inn i denne pdfen, men det kan dere legge til legge til senere, dersom modellen blir ferdig etter levering.
Pdf`en kan brukes til presentasjon eller ikke - slik som dere vil. Dere kan lage en ny presentasjon dersom dere ønsker.

Presentasjon
Gjennomgangene på tirsdag og onsdag vil foregå på tegnesalene. Der står dere foran plansjen og modellene og presenterer og det er valgfritt om dere vil bruke prosjektor eller ikke. Det kan være lurt dersom dere har ting på plansjen som er for smått å se fra avstand, men sensor er også mobil og vil kunne se nærmere på ting dersom det er nødvendig. Det er opp til dere hvordan dere vil presentere prosjektet og hva dere vil snakke ut i fra, om det er modeller, plansje eller digital fremvisning, eller en god miks. Vi kommer til å lage et oppsett for hvordan vi skal organisere utstillingen på salene, hver strategi vil stå sammen. Vi kommer til å bruke alle tre salene.

Det vil være presentasjonen og prosjektet som helhet som vil bli vurdert. Sensorene (og vi) vil i tillegg bruke halve onsdag på å gå igjennom prosjektene og vurdere de, våde modeller og plansje.

Oppsett for sensur tirsdag og onsdag

Her er oppsettet for sensur på mandag og tirsdag.
Si fra så fort som mulig hvis tidspunktene er krise for noen av gruppene, så kan det muligens endres.fredag 21. november 2014

Før helga

I løpet av dagen virker det som om laserkutteren har brutt sammen og det er nå ingen av de to kutterene på verkstedet som fungerer. Reparasjon er bestilt, men kommer ikke før torsdag i neste uke. Dette vil nok være ubeleilig for mange av gruppene og timinga er mildt sagt dårlig. De som hadde tenkt å kutte ut modeller på laseren anbefales derfor å gjøre det på en annen måte. Det finnes alternativer, både ved å bygge modell på gamlemåten og ved å illustrere med tegning eller illustrasjoner. Ta kontakt med meg eller Sverre dersom dere lurer på hvordan dere kan gjøre det eller hva dere bør vise. Dette er likt for alle gruppene og sensorene blir selvfølgelig informert om problemet.
The Wild Swans, 2008

Jeg har spurt vaktmesterne om de kan utvide driftstiden på ventilasjonsanlegget slik at dere får luft senere om kveldene og gjennom helga.

Tips og triks:
Noen sider som kan være til hjelp i innspurten:
thenounproject.com : piktogrammer
skalgubbar.se : ferdig klippede hipsterfolk
http://vyonyx.com/cutouts/ : ferdig utklippede trær, folk og teksturer
drawingarchitecture.tumblr.com : inspirasjon til illustrasjoner
archimodels.tumblr.com : inspirasjon til modeller


tirsdag 18. november 2014

Drømmen om Sortland

Jeg fikk forrige uke en epost fra en Vesteråling som er frustrert over hvordan kommunen planlegger å bygge "et monster av et leilighetskompleks". Dersom noen har lyst og tid (det må nok bli etter innlevering regner jeg med) vil han gjerne ha hjelp med en skisse på hvordan man kunne tenkt annerledes i dette området for å ha mulighet til å påvirke de som tar beslutningene.

Her er eposten:

"Heia!

Jeg er en tidligere NTNU-student og patriotisk vesteråling med stor sans for arkitektur og byplanlegging.Jeg kommer fra blåbyen i Vesterålen, Sortland, som er et av flere småsteder i Norge hvor god arkitektur og design stadig ofres til fordel for utbyggeres ønske om kortsiktig profitt og lave utgifter. Det har ført til at Sortland dessverre har mistet mye av sin sjarmerende førtidsarkitektur og i dag lider av store monumentale og inadvente kjøpesentre.

Sentralt i byen er det et tidligere småhuskvartal hvor kommunen nå har gitt dispensasjon til å bygge et fem etasjers monster av et leilighetskompleks med garasje i første etasje. Det kommer til å drepe både kvartalet og gata bygget vil ligge i.

Nylig postet jeg derfor et innlegg på facebooksiden Drømmen om Sortland hvor jeg tar til orde for heller å satse på et sjarmerende småhuskvartal kombinert av gamle hus som er hentet inn til å bli et historisk bygdetun midt i byen, nye sjarmerende bygninger og en lun gågate som snirkler seg mellom krinker og kroker for å lage en idyllisk opplevelse av det Sortland en gang var - og ikke minst vise at identitet og sjarme kan skapes også ved hjelp av små enheter.

Så til mitt spørsmål: Er det slik at studentene ved deres fakultet kunne lekt seg med å lage en skisse av hvordan dette kunne blitt seende ut? Er det slik at dere ønsker tips og ideer til prosjekter dere kan jobbe med? Jeg ville se på det som en stor ære om noen der hadde forsøkt å illustrere hvordan denne gammelbyen kunne bli - og jeg lover at resultatet vil få oppmerksomhet både på Facebook og i lokale medier. I beste fall kan det også være akkurat det som skal til for at kommune og handelsstand blir overbevist. 

Vennlig hilsen Sverre Bjørstad Graff "

Oppfordrer alle som er interessert i å lese teksten som Sverre har skrevet på facebook og ta kontakt med han dersom dere har spørsmål angående prosjektet. 

fredag 14. november 2014

Neste uke

Da har dere gjort unna en uke med mye som har skjedd. Mange veiledere har vært innom og forelesninger hver dag. Nå er det klart for innspurt. De neste to ukene skal det være mulig å jobbe litt mer intensivt. Det ser ut som om alle gruppene har en klar retning å gå i, så nå er det bare å ta beslutninger, produsere det som må produseres og sy det hele sammen.

Jeg vil også anbefale alle å lage en dummy-plansje så fort som mulig. Det trenger ikke å være i full skala, det kan også være en skisse over hva som skal være med, hvor stort det skal være og hvilken plass det skal få. Dette vil også hjelpe dere videre med å finne ut hva som er viktigst å få vist, og hva som eventuelt kan droppes. Dere bør uansett prøve å printe ut deler av materiale dere jobber med for å se hvordan det ser ut på papir, med tanke på størrelse, farger og lesbarhet.

Jeg, Sverre og Trine vil være tilgjengelig for spørsmål og veiledning. Vi vil gå rundt på salen med jevne mellomrom, dere kan skrive dere på liste eller ta kontakt med oss.
Veiledningsliste Sverre
Veiledningsliste Bjørn Inge
Veiledningsliste Trine

Det eneste opplegget som er satt opp er info om Ark6 på salen fra 10.15 på torsdag. Her vil dere få vite det dere trenger å vite av Steffen angående neste semester.

Lykke til med innspurten!


Arkitektur 4 søker læringsassistenter

ARKITEKTUR 4 SØKER LÆRINGSASSISTENTER TIL VÅRSEMESTERET 2015
Vi søker 4-5 læringsassistenterassistenter for å hjelpe til i gjennomføringen av Arkitektur 4 i vårsemesteret 2015.
Søknadsfrist: 24. november 2014

LÆRINGSASSISTENTER
Vi søker læringsassistenter som kan veilede og bidra i undervisningen.
Det forutsettes at søker har gjennomført Arkitektur 4. LAOS-kurs og datakunnskaper vektlegges.

Søknad sendes til: ingrid.t.odegard@ntnu.no
Merkes: ARK 4 Læringsassistenter

CAD-STUDASS(ER)
Vi søker også etter læringsassistenter som kan hjelpe til med undervisningen av dataverktøy.
Søker må være erfaren bruker av Revit eller ArchiCAD og eventuelle andre datakunnskaper vektlegges.

Søknad sendes til: ingrid.t.odegard@ntnu.no
Merkes: ARK 4 CAD-studass


tirsdag 11. november 2014

Info om innlevering

Her kommer litt informasjon om den endelige innleveringen.

Fredag 30. november kl 23.59 er frist for digital innlevering.
Da skal hele plansjen og A3-heftet være levert på innleveringsmappe på kurs-serveren.
Modeller kan ferdigstilles i løpet av helgen hvis noen trenger det.
Vi sender A3-heftet til sensorene slik at de har mulighet til å ta en kikk på prosjektene før sensurdagen.

Det innleverte materiale kan være på maks tre stående plater, dvs 3600 x 2400. Innenfor disse målene står dere fritt til å bruke plassen slik dere vil og levere så mye dere trenger for å beskrive prosjektet (mer er ikke alltid bedre).
Modellene skal stå foran plansjene, så det lønner seg ikke å ha masse liten skrift nederst på plansjen.

Med tanke på plotteren som kan være ustabil, er det ikke optimalt med innlevering på fredag kveld, Men på grunn av det korte semesteret vil vi at dere skal få muligheten til å jobbe så lenge som mulig fram mot sensuren. Vi satser på at dere får ut prosjektet i løpet av helga + mandag og det er også mulig å plotte før fredag hvis man vil være på den sikre siden. Det er også en mulighet å printe ut, dersom man tilpasser formatet til dette.

I løpet av mandagen må alle modeller og plansjer stå ferdig utstilt på ryddede saler, klart til gjennomgangene. Vi kan sette opp et felles tidspunkt for rydding på mandag når det nærmer seg.

Til gjennomgangen vil det også være mulig å bruke prosjektor og lage en digital presentasjon som dere kan bruke for å forklare og vise det som er smått på plansjen i en større versjon.mandag 10. november 2014

Denne uka

Mandag 
10.15 vil Sverre holde en intro til fase 4, den siste fasen, på tegnesalen.
Etter lunsj kommer Jacob til å gå rundt på salen.
Veiledningsliste finner dere her, ellers kommer Jakob til å vandre rundt, så det er også mulig å huke tak og ta en prat.

Tirsdag
ATH-B-forelesning med Jakob om teori i S1 - 10.15. Etter lunsj - veiledning med Jakob.

Onsdag
ATH-B-forelesning med Jakob om London i S4 -10.15. Etter lunsj veiledning med Jakob og Eli (liste her).

Torsdag
ATH-B-forelesning med Sverre om Intensjoner i Arkitekturen - CNS. Vi har funnet ut at forelesningen om Eisenman og den dekonstruktive metode, som opprinnelig var satt opp på torsdag, går ut og erstattes av denne forelesningen om Christian Norberg-Schulz. Eisenman går derfor også ut av pensum til eksamen, men det er ikke forbudt å lese om dekonstruktivismen og Eisenman :)
Etter lunsj blir det veiledning med Eli.

Fredag 
Forelesning 10.15 - i S4, med Eli, som vil snakke om prosjekter hun jobber med på Hamar. Forelesningen vil ta for seg problemstillinger knyttet til infrastruktur.
Eli kommer til å gå på salen en stund etter lunsj hvis noen trenger mer veiledning.

torsdag 6. november 2014

Tilbakemeldingsliste fredag

Veiledning fredag
Skriv dere opp på det tidspunktet dere vil ha tilbakemelding så kommer vi rundt. Det kan gå fortere enn planlagt så vær på salen!

Laserkuttebookesystemet

Fra nå må alle som skal bruke laserkutteren booke tid på forhånd. Dette for å forhindre kaos og sikre at alle kan få muligheten til å bruke maskinen like mye.

I går gikk jeg en runde på salen og ordna log-in til de som var der. De som ikke fikk ordnet det kan ta kontakt med meg, enten på salen eller ved å komme opp på kontoret i 5. etasje.

For å booke tid går du inn på http://www.ntnu.no/ab/digilab/Web/, logger inn med ditt
ntnu-brukernavn og passord og trykker på Schedule i topplinjen, velger Bookings og booker det tidspunktet du trenger for å kutte. Det er maks 4 timer per måned per student, så det lønner seg ikke å booke mer tid enn du trenger.

Hvis dere har problemer med å komme inn eller ikke får booket, ta kontakt med meg eller Sixten.

onsdag 5. november 2014

Denne uka

Først vil jeg takke hele gjengen for en kjempetur til Berlin!
Etter en heller laber oppslutning om fotokonkurransen utsetter jeg innlevering en uke, til neste søndag 9.11 - ved innleveringsfristen var ingen bilder levert :) 

Denne uka starter vi med en intro av Sverre på salen mandag 09.15. Her vil vi vise eksempler fra tidligere detaljeringsforsøk og snakke litt om hva dere kan gjøre denne uka. Kort sagt går uka ut på at dere i gruppa velger ut viktige områder i prosjektet deres og detaljerer disse individuelt. I slutten av uka ser vi hva som kan jobbes videre med. 

Mandag kommer også Gisle Løkken fra 70°N arkitektur og holder en workshop som kan løsne litt opp og starter prosessen igjen, kanskje fra et litt annet perspektiv.

Tirsdag er satt av til jobbing på salen, vi kommer rundt hvis vi har tid. 

Onsdag vil det bli et infomøte med Steffen Wellinger om et Live Studio Prosjekt til sommeren i samarbeid med Pstereo-festivalen. Dette vil skje 09.30 på tegnesalen - møt opp.Onsdag klokken 10.15 vil det bli en forelesning av landskapsarkitekt Arne Sælen. Han vil gå rundt på salen og veilede etter lunsj både onsdag og torsdag. Her kan dere som jobber med gateutforming, og landskapsbehandling i detaljeringen få gode råd. 

Torsdag 10.15 vil Arne holde enda en forelesning - om Bergen - veiledning etter lunsj.

Fredag kommer jeg og Sverre til å gå rundt til alle gruppene og se på hva dere har gjort denne uka og hjelpe dere til å velge hva dere kan jobbe videre med fram mot innlevering. Dette blir altså ikke en gjennomgang i plenum, men gruppevis.


PS: Denne posten havnet i utkast og er derfor litt forsinket, beklager!


mandag 3. november 2014

Workshop: Koteng-trammen

12. november vil Koteng Eiendom i samarbeid med Studio Beta holde en workshop i deres lokaler i Kjøpmannsgata 51.

De ønsker seg en kreativ utforming av en trapp og rampe langs fasaden til brygga som skal tilføre Dronningens gate allmenning nye kvaliter som:

- utnytter den solfylte situasjonen til oppholdsted og møtested
- gjør inngangen til brygga mer synlig i gatebildet
- skaper mer liv på allmenningen og langs gata
- utnytter nærheten til Nidelva
- blir et spennende møte mellom nytt og gammelt

Dette er en lavterskel, ikke- bindende workshop for deg som er nysgjerrig, ivrig og som liker tanken på å skape noe som kan påvirke Trondheims bybilde i mange år frem i tid


Frist for påmelding er Tirsdag 4 november. Send mail til post@studiobeta.no med navn og trinn for om du er interessert!

søndag 26. oktober 2014

Oppstart av bærekraftuka - mandag 27.10 kl. 8:15 i S3

Minner om at vi starter kl. 8:15 nå på mandag.
Det er viktig at alle møter opp til introforelesningen da dere vil bli fordelt i grupper og får utdelt program og oppgave. Gi beskjed dersom du skulle bli forhindret.

Vel møtt!

lørdag 18. oktober 2014

Berlin - innsjekk på hostel

I dag har jeg vært på hostellet og snakket med de om innsjekking. Vi har laget en liste som ligger på hostellet med navnene på hvem som skal bo på hvilket rom. Når dere kommer er det bare å si at dere kommer fra ntnu-gruppen på 70 personer og si navnet deres så får dere utdelt nøkkel til rommet. Det vil si at dee kan sjekke inn når det passer dere (men deee får ikke rommet før kl 15. Dersom dere kommer før er det mulig å legge bagasjen på et oppbevaringsrom. Ring meg på 97115971, hvis det blir trøbbel med innsjekkingen. 

Hostellet setter veldig pris på om vi klarer å fordele litt når dere spiser frokost, da det er en utfordring å lage mat til 70 personer som kommer samtidig. Derfor er det fint om vi kan få til at feks gutterommene tar frokost litt tidligere på mandag, jenterommene på tirsdag osv. Men vet jo hvordan morgenen kan være, så vi får se hvordan det går:) poenget må vel være at det ikke tropper opp 70 sultne kropper samtidig, for da blir det masse stress for de som fikser frokosten og det kan ta litt lengre tid. 

Ellers vil jeg oppfordre alle instagrammerne til å bruke den offisielle emneknaggen #ark5berlin, hvis dere legger ut bilder. Det blir bra! 

Da snakkes vi mandag morgen - går an å ha felles avreise fra hostellet for de som er interessert i det. Skal vi si oppmøte i lobbyen 09.15? 

onsdag 15. oktober 2014

Mer om Berlin

Alle må huske å ta med eksursjonsboka fra tegnesalen. Den ligger i den innerste salen oppå prosjektorkassen. Hvis noen allerede har dratt, allier deg med noen til å ta den med til deg.

Et kart med litt mer informasjon, hvor vi skal de enkelte dagene og forslag til hvor det går an å dra på egen hånd har jeg lagt ut her. Det er mye å se i Berlin, hvis noen har forslag til flere ting er det bare å legge det ut på dette kartet.

Ellers vil jeg presentere Berlin Photo Challenge. Her er det mulighet for å sende inn ett bilde per person fra turen. De beste bildene vil bli premiert. Bildene kan legges ut på en egen mappe på kurs-serveren. Originalitet og kreativitet vil bli vektlagt, ikke prisen på linsa.
Håper alle vil bli med å kjempe om premiene.PS: Alle gruppene som ikke har lagt ut sine modellbilder må gjøre det før vi drar. Lag gjerne en mappe for hver gruppe på innleveringsmappa (slik noen har gjort) og legg pdf og modellbilde(r) her.

mandag 13. oktober 2014

Tilbakemelding i morgen og onsdag

Bra utstilling folkens!

Vi skal ha veiledning med alle gruppene før vi drar på tur. Sett dere opp på liste her.

Kan alle gruppene ta gode modellbilder (i hvert fall ett) og legge det ut på innleveringsmappa før vi drar til Berlin?

fredag 10. oktober 2014

I dag + neste uke

I dag er det innlevering digitalt - håper alle er i rute. Jeg ser at noen allerede har levert, fortsett å lever i den samme mappa fram til klokka 23.59 i dag :) Hvis dere trenger å jobbe med modellene er det anledning til det i helga.

Så har jeg fått beskjed om at noen av gruppene har problemer med å plotte. Dette er et typisk problem ved innleveringer desverre... Hvis dere ikke får til å plotte går det helt fint om dere printer på A3 og henger opp disse arkene på plansjene.

Før mandag klokka 09.00 må alle modeller og plansjer være ferdig stilt opp på mellomrommet. En skisse på hvor dere skal plassere prosjektene ligger under her. Vi må uansett se an hvor stor plass modellene tar, Jeg kommer til å være på plass rundt klokken åtte mandag morgen hvis noen trenger assistanse, ellers er det bare å ringe meg i løpet av helgen hvis det oppstår akutte problemer:
971 15 971.Juryen kommer til å se på prosjektene mellom 09.00 og 12.00. Da får dere ikke lov til å være til stede. Klokken 13.00 starter vi opp med juryering av prosjektene.Til slutt ender vi opp med en gjeng lykkelige vinnergrupper og en gjeng innbitte tapere som må jobbe enda hardere etter Berlin-turen :)

Tirsdag og onsdag vil Øystein, Sverre og jeg (i hvert fall noen av oss) gå gjennom alle gruppene og gi en tilbakemelding ut fra vårt perspektiv. Vi kjenner jo allerede prosjektene og kan veilede dere på hva dere skal jobbe videre med, hva som er bra og hva som bør vurderes på nytt. Vi kommer til å sette opp en liste på dette i løpet av mandagen.

Tirsdag klokken 15.00 kommer vi til å ha et infomøte om Berlin-turen på tegnesalen.

Torsdag kommer Sverre til å ha en forelesning i ATH-C om Sverre Pedersen fra 10.15-12.00 i S4. Etter dette er det bare å dra til Berlin.

Jeg har laget et hefte med informasjon om Berlin-turen. Dette har jeg nå sendt til print og vi håper det er ferdig printet til Berlin-møtet på tirsdag. En digital versjon kan dere laste ned her. Den skal også fungere OK på smarte telefoner for de som eier det. Programmet er ikke helt satt enda, det kan forekomme endringer, følg med på bloggen også i dagene før søndag for oppdatert informasjon.
Ta gjerne en kikk på heftet før møtet på tirsdag hvis dere har tid, så vi kan oppklare uklarheter og forhindre misforståelser før vi drar til Berlin.

Lykke til med innspurten!

torsdag 9. oktober 2014

Plansjestørrelse og forvirring

Jeg har fått beskjed om at det hersker litt forvirring angående plansjestørrelse. Dere kan henge opp to A0-plansjer, liggende på de platene vi bruker å stille ut på.  Disse platene skal være stående. Dvs et prosjekt per plate. Modellen skal stå foran plansjen så derfor kan dere ikke bruke hele platen, + at plansjene vil stå på gulvet slik at det er vanskelig å lese det som står der uansett. Beklager hvis dette medfører problemer for dere, det kan se ut som jeg og Sverre har misforstått hverandre litt her altså.

Timeplan for bærekraftsuka

Ligger nå ute på fremtidsform.blogspot.no.

mandag 6. oktober 2014

Veiledningslister Sverre, Trine og Bjørn Inge

Vi kommer til å dukke opp på salen av og til, da er det bare å huke tak i oss eller skriv dere opp på denne lista.

Utstillingen på nett

Noen av forslagene til grovkonsepter er lagt ut på Framtidstrondheim sin hjemmeside. Dersom noen har bilder fra utstillingsåpningen vil Julie fra kommunen gjerne ha de så hun kan legge de ut de også. Bare send de til meg på mail.


fredag 3. oktober 2014

Neste uke

Neste uke har vi satt av mesteparten av tiden til jobbing. Sverre og jeg kommer til å gå rundt på salen av og til, ellers er det bare å ta kontakt dersom dere trenger veiledning eller hjelp.

Mandag er det mulig å få en prat med Julie Nordhagen for dem som ønsker det. Hun kommer opp og tar en prat hvis noen skriver seg på denne lista.

Tirsdag er det forelesning med Knut Selberg om Bærekraft i Byutvikling kl 10.15 i S1.
På ettermiddagen blir det et utvekslingsdialogmøte på tegnesalen fra 16.15.

På torsdag blir det ATHB-forelesning med Sverre i S4 kl 10.15 - Temaet er Funksjonalismekritikken.

På fredag er det digital innlevering senest kl 00.00. Jeg kommer til å lage en mappe på kurs-serveren slik vi gjorde på grovkonseptet. Dere kan jobbe med modellen i helgen hvis den ikke er ferdig og dere må sørge for å printe ut prosjektene og feste dem til papp-platen før mandag morgen. Mer info om hvor og hvordan prosjektene skal stilles ut kommer i neste uke.

Olalekan Jeyfous - Settlements and City Strategiesonsdag 1. oktober 2014

Øysteins time kl 14.00 - i dag

Øystein vil gjerne ta opp noen tema som gjelder mange grupper kl. 14.00 på salen. Spre ordet!

tirsdag 30. september 2014

Tidligere konkurranseforslag

Noen grupper har spurt om det er mulig å se hva studentene har levert i konkurransefasen før.
Jeg har lagt ut konkurranseforslagene fra de siste tre årene på kurs-serveren for de som er interessert i det.

Romfordeling Berlin

Jeg må sende inn lister til hostellet i Berlin om hvem som skal dele rom
Skriv på denne listen hvem som skal bo sammen.


mandag 29. september 2014

Innleveringsformat og veiledning

Jeg fikk noen spørsmål angående innleveringsformatet. Jeg har snakket med Sverre og vi har funnet ut at dere kan bruke maksimalt en hel papplate (ca 1.20 x 2.40m) av de vi bruker å stille ut på til konkurransen. Det betyr ikke at dere trenger å fylle denne plansjen med mest mulig info, men den må sammen med modellen kunne redegjøre for det viktigste i prosjektet da dere ikke får muligheten til å presentere på noen annen måte.

Jeg vil også be alle som har satt seg opp på veiledning med Jakob på onsdag om å flytte disse avtalene til i morgen, da han ikke kommer til å være der etter lunsj. Håper det går bra. 
Jeg og Sverre kommer også til å være tilgjengelig for de som ønsker en prat på tirsdag eller onsdag (og ellers er det bare å ta kontakt på mail, så avtaler vi et tidspunkt).
Liste for Sverre og meg denne uka

Trine kommer også til å gå på salen på Onsdag fra 3 og utover. Her er hennes liste. 

Laser

Laseren har fortsatt problemer. I følge Pasi fungerer kuttingen som den skal, men graveringsfunksjonen (tegning av bygninger, veier osv) fungerer ikke optimalt. Jeg foreslår at dere tar et valg om dere vil satse på laseren eller om dere vil bygge modell for hånd. Hvis dere vil prøve dere på laseren er det bare å begynne å lage filene klar i Rhino, så skal jeg prøve å kjøre et kurs med bruken av laseren i  denne uka. Tror ikke jeg rekker det i dag, men i morgen og onsdag skal det være mulig. Jeg legger ut en liste dere kan skrive dere på når jeg vet når det passer. Selv om dere bygger modell for hånd vil jeg anbefale dere å bli med på kurset, da dere kan få bruk for det senere i prosessen og i studiet - det vil heller ikke ta lang tid, det er ganske enkelt.

Denne uka

Mandag
Øystein Grønning kommer på salen fra klokka 10.30. Det blir ikke noen Øysteins time i R5 i dag. Mulig det blir en forelesning på tirsdag senere i uka, mer info om dette kommer. Veiledningsliste finner dere her. Jakob kommer til å gå på salen etter lunsj, sett dere opp på denne listen.

Tirsdag
Forelesning med Sverre, "Hva er arkitekturteorier?" - 10.15, S1. Veiledning på salen etter lunsj.

Onsdag
Forelesning med Jakob i ATH-B, Berlin, 10.15, S4. Veiledning etter lunsj.

Torsdag 
Forelesning i ATH-B om funksjonalismen med Sverre 10.15, S4.

Fredag
Jobbing på salen. 

onsdag 24. september 2014

Gjennomgang analyse på fredag

På fredag skal vi snakke litt om analyse - analysere analysefasen. Da er det fint om dere tenker litt på hva dere har gjort av analyser og hva dere har brukt analysene til. Hva var nyttig? Hva var unødvendig? Hvordan angriper man en oppgave? Hvilken kunnskap trenger man? Hva trenger dere av analyse nå og hvordan kan dere bruke analyse som et verktøy i den videre prosjektutviklingen?

Denne seansen starter klokken 10.15 og kommer mest sannsynlig ikke til å ta to timer slik vi har satt av.

Angående laserkuttekurs så har jeg brukt litt tid på å prøve å få laseren til å fungere, uten hell. Men nå er Pasi tilbake noen dager så da håper vi det ordner seg og satser på et kurs så fort laseren fungerer.

fredag 19. september 2014

Neste uke

Mandag
Mandag vil Kerstin holde en forelesning om strategier og konsepter i byforming. Denne vil bli holdt på tegnesalen 13.15, såfremt ingen annen info blir gitt. Følg med på bloggen på mandag!

Tirsdag
På formiddagen vil Dag Kittang holde en forelesning om Kulturminnevernet, i S1, kl 10.15.
Sverre vil også fokusere på dette temaet i sin forelesning kl 13.15, i realfagsbygget, R9.

Onsdag
På onsdag får vi besøk av Adnan Harambasic. Adnan har studert ved NTNU, tidligere vært partner hos a-lab, men har nå startet sitt eget kontor, ahA+. Han vil holde en forelesning om sine egne prosjekter og vil gå på salen etter lunsj både onsdag og torsdag. Veiledningsliste finner dere her. Anbefaler alle å printe ut grovkonseptet slik at dere får forklart hva dere jobber med ganske kjapt.

Torsdag
På torsdag blir det en ATH-B-forelesning om forrige århundreskifte med Sverre og veiledning med Adnan etter lunsj.

Fredag
På formiddagen fredag er det satt opp en gjennomgang av stedsanalyse. Mer info om dette kommer, men det er ikke noe dere trenger å forberede dere noe særlig på, muligens bare ta med noe av det dere jobber med å analysere nå.
Etter lunsj kommer Gro Lauvland til å informere om et av neste semesters kurs, ATH-C. Se tidligere bloggpost for mer info. Dette vil foregå i S4, fra 13.15-15.00.

Laser
Nå hører jeg rykter om at folk har fått til å bruke laseren. Da er det kanskje muligheter for å få til et kurs i neste uke! I mellomtiden kan dere begynne å forberede filer og anskaffe Rhino. Rhino finner dere her og to videoer om hvordan man bruker Rhino til laserkutting finner dere her.

Ikke glem utstillingsåpning på folkebiblioteket kl 15.00!

God Helg

LA 2013, LA Times april 1968

tirsdag 16. september 2014

ATH-C

Har fått en del spørsmål angående ATH-C. Det blir et informasjonsmøte om faget neste fredag der Gro Lauvland kommer til å gå gjennom hva faget går ut på og hva dere kan gjøre.
Tenk gjerne litt på hva dere kan tenke dere å gjøre. Hvilke bygninger/områder vil dere besøke og hva vil dere skrive om? Dette kan dere snakke med Gro om på dette møtet.
Hvis noen har det veldig travelt med å få avklart dette kan dere sende Gro en mail på gro.lauvland@oslo.online.no, men dersom det ikke haster så mye vil jeg anbefale dere å vente til møtet med Gro i neste uke, da dere vil få all informasjon dere trenger da.


mandag 15. september 2014

Berlin - Hostell

Jeg har fått noen forespørsler angående Berlin-turen. Vi kommer til å bo på All In Hostel.
Det er allerede bestilt fra søndag kveld til lørdag morgen. Dersom noen ønsker å dra tidligere eller være lengre og ikke ønsker å bytte bosted kan dere ordne med rom på http://www.all-in-hostel.com/
Mer info om Berlin-turen kommer etter hvert som det blir klart. Inntil da er det bare å sende meg en mail dersom det er noe dere lurer på angående turen. 

Forelesning med Knut Selberg utsatt - Legg ut package

Knut Selberg er syk og forelesningen blir derfor utsatt. Dere får beskjed når jeg vet når den blir.

Alle gruppene må legge ut sin package og indesign-fil slik at Julie kan printe det til utstillingen - dette bør gjøres så fort som mulig, senest i morgen formiddag.

fredag 12. september 2014

Neste uke

Håper alle er i rute før dagens innlevering!

Neste ukes plan blir som følger:

Mandag:
Gjennomgang med Markus, Birgitte, Julie og meg. Se egen bloggpost for oppsett. 5 min digital presentasjon, 10 min tilbakemelding per gruppe.

Tirsdag:
Knut Selberg kommer tilbake for å holde en forelesning om Bærekraft i byutvikling kl 10.15 i S1.
Etter lunsj setter vi i gang fase 2 - konkurransefasen.

Onsdag
På onsdag kommer Eli tilbake. Hun vil holde en forelesning om Konkurranseformatet, metoder og erfaringer. Dette er noe Eli kan mye om og jobber mye med og det passer godt til den fasen dere nå går inn i. Veiledningsliste finner dere her. Jeg har satt opp tidspunkt slik at hun kommer gjennom alle gruppene i løpet av de to dagene hun er her.

Torsdag
Torsdag er satt av til veiledning og jobbing på salen. Mulig vi kan få til en opplæring på laserkutteren på torsdag, men det er fortsatt usikkert, da laseren ikke er i storform for tida. Dette kommer vi tilbake til neste uke.

Fredag
Åpning av utstillingen ”Trondheim: Framtidens by” på Folkebiblioteket, 19. september kl 15.

”Trondheim: Framtidens by” er en utstilling som ønsker å skape diskusjon rundt hvordan vi vil at Trondheim skal utvikle seg i framtiden. Utstillingen er et resultat av et samarbeid mellom Trondheim Kommune og Fakultet for arkitektur og billedkunst på NTNU, og kan sees på Trondheim folkebibliotek i perioden 20–28. september.

Hvordan mener du byen skal utvikle seg?Utstillingen består av prosjekter fra det nasjonale programmet Framtidens byer, FramtidsTrondheim/ Kommuneplanmelding om byutvikling og studentarbeider fra grunnkurs i by- og tettstedsforming på arkitektlinjen, NTNU.

Gjennom pilotprosjektene i Framtidens byer har Trondheim tatt noen skritt på veien mot framtida, men arbeidet for å gjøre Trondheim i stand til å møte utfordringer som kommer har egentlig for så vidt startet.  Utstillingen vil vise noen virkemidler som kan tas i bruk i dag for å oppnå målet om en mer klimatilpasningsdyktig og robust by, hvordan vi vil diskutere framtidig byutvikling, og studentenes visjoner for hvordan Trondheim kan utvikles og vil se ut i framtiden.


Vernissage med Byplansjef Hilde Bøkestad kl.15, fredag den 19. september, med enkel servering.  Bli med på en oppsiktsvekkende start til helga!

torsdag 11. september 2014

Tekster fra Øystein

Øystein skriver i noe som heter usbl-nytt. Usbl er norges nest største boligbyggerlag og usbl-nytt er deres magasin som går ut til 80.000 folk i alle lag av befolkningen. I dette magasinet har Øystein en spalte som kalles Byens tilstand. Øystein har gitt meg ni artikler herfra som han mente kunne være relevant for dere å lese. Det er skrevet for å forstås av alle, ikke bare arkitekter - og det er korte populariserte artikler om viktige planleggingstema.
Jeg har lagt de ut på kursserveren på: K:\Ark5\02 Litteratur\Kursorisk Litteratur\Artikler

Øystein kommer tilbake mandag 29. september og blir da her i tre dager, slik som nå.

Innlevering i morgen - noen avklaringer

Jeg har laget en mappe på kursserveren der dere leverer, K:\Ark5\Innlevering Grovkonsept, 12.09.14 i morgen ettermiddag.
Dere leverer  i A2-format, slik at de 2-A3 sidene ligger oppå hverandre, som i malen. Det skal plottes ut, det tar kommunen seg av. Følg malen som ligger ute med tanke på marger og lignende. Dere leverer kun digitalt. Gjennomgangen på mandag vil også foregå digitalt - vi kjører plansjene opp på prosjektor slik at alle kan se. Vi oppfordrer alle til å følge gjennomgangene, det kan være spennende å se hva de andre gruppene jobber med.

Hewlett-Packard - Diagram of Central Processing Unit Chip (1987)Gjennomgang mandag

På mandag skal dere presentere grovkonseptene deres for Markus Schwai, meg, Julie Nordhagen og Birgitte Kahrs fra kommunen. Dere får 5 minutter til å presentere og vi kommer til å bruke 10 minutter til å komme med tilbakemelding.
Her er tidskjema for mandagen:

Gjennomgang mandag 15.09
9.15 - 10.00 - STRATEGI 1

9.15 GRUPPE 1: Jørgen Tellefsen Relling- Vegard Forbergskog- Kristin Pallin - Elise Gaare Ytterstad - Karine Hemstad

9.30 GRUPPE 2: Margunn Aksnes - Anne Widengreen - Knut Haatveit – Knut Hexeberg Henriksen - Christoffer Borge Johansen - Tobias Ruus

9.45 GRUPPE 3: Kristin Munkeby - Marie Sæbø Vik - Elise S. Rolstad - Joakim Glenthøj, Tord Bukve - Simen E. Trollvik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.00 15 min pause
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

10.15 - 11.00 - STRATEGI 3

10.15 GRUPPE 8: Kristin Mørk - Marianne Lona Moa - Annika Moland Norderud –
Unn Vilde Gilberg - Mariann Stensaas - Guro Grimsgaard

10.30 GRUPPE 9: Egil Jarell Lura - Jakob Kleven - Oda Tuv Svindland – Andrea Reinlund Sæther - Håvard Gloppen Ytrehus

10.45 GRUPPE 10: Sofie Thestesen - Julie Lerfald - Eirik Strand - Kristoffer Olsen Hauge

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.00 15 min PAUSE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

11.15 - 12.00 STRATEGI 4

11.15 GRUPPE 11: Ane Nordby Falkenhaug - Bjørg Agasøster – Cecilie Langmoen Nilsen - Fredrik Asplin - Kristian Ormhaug

11.30 GRUPPE 12: Alice Lødemel Sandberg - Amund Mikalsen Rolfsen – Erlend Høimyr - Beate Slåttsveen

11.45 GRUPPE 13: Ebba Karoline Due - Hans Olav Myskja - Ingrid Bjurulf –Kristin Ekkerhaugen -Ida Letnes - Andreas Weibye

----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.00 LUNSJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------

13.00 – 14.00 STRATEGI 2
13.00 GRUPPE 4: Morten Mathisen - Jonathan Labugt - Eirik Skårdalsmo – Niklas Profors - Bendik Barstad

13.15 GRUPPE 5: Karen T. Lund - Silje Sandvin - Oda Holte - Mads Fikkan – Trine M. Skjeltorp - Helge Prestrud

13.30 GRUPPE 6: Bendik Berg - Hanne Gulowsen - Marthe Vaagland – Jan Fredrik Holmestrand - Martin Vevatne - Tyra Mathilde Marsteng

13.45 GRUPPE 7: Elise Shumei Villanger - Mathilde Sunquist - Per Kristian Solem – Madeleine Refrem Bongard - Liv Lybæk

mandag 8. september 2014

Veiledning med Trine

Denne uka er det allerede mye veiledning og nok å gjøre før innlevering. Derfor kommer vi ikke til å sette opp en liste med veiledning for vår læringsassistent Trine denne uka. Men hvis dere trenger hjelp er det bare å ta kontakt med henne, det samme gjelder også for meg og Sverre.

Trine
Tlf : 476 22 938

In person: Hun sitter ved datasalen, på den borterste/siste salen.

Bjørn Inge
Tlf : 971 15 971

In person: 5. etasje, Sentralbygg 1

Sverre
Tlf : 932 00 160

In person: 5. etasje, Sentralbygg 1

fredag 5. september 2014

Neste Uke

Mandag
Forelesning med Markus om Reguleringsplanen og brukermedvirkning. VIKTIG: Forelesningen kommer til å foregå i P1, så da kan dere komme rett dit eller gå fra tegnesalen hvis dere er morgenfugler. På ettermiddagen kommer Julie Nordhagen, som tok diplom samtidig som meg og som nå jobber i kommunen og kan veldig mye om Trondheim og kommunens planer(+mye annet). Her kan dere sette dere opp på veiledningsliste med henne. Hun kommer ikke til å komme igjennom alle denne gangen, så her er det først til den såkalte mølla. Kanskje hun kommer tilbake senere og tar resten senere en gang hvis vi er heldige.

Tirsdag 
Knut Selberg kommer og snakker om bærekraftig byutvikling i S1, kl 10.15. Dette er den første av to forelesninger Knut kommer til å ha i høst. Etter lunsj kommer Øystein Grønning til å gå på salen. Skriv dere opp på denne listen for å få veiledning med han. Han kommer til å være her tre ganger i høst, og vi satser på at han får snakket med alle gruppene slik at dere blir litt kjent. Kerstin kommer også til å gå på salen på tirsdag og onsdag - skriv dere på her for å få veiledning med henne.
Knut Selberg
Onsdag
På onsdag kommer Øystein til å ha en forelesning. Hva denne skal handle om vet jeg ikke enda, emen det blir i S4 kl 10.15. Veiledning med Øystein og Kerstin etter lunsj.

Torsdag
Forelesning i ATH-B med Sverre om Industrialismen kl 10.15 - S4. Veiledning med Øystein etter lunsj.

Fredag
Innlevering av grovkonsept digitalt - klokken 18:00. Mal ligger på serveren. Som jeg skrev tidligere trenger dere ikke følge denne slavisk. Det viktigste er at dere selger konseptet på en stor illustrasjon øverst og supplerer med tekst, diagrammer og kart under. Spør oss hvis dere er usikre.

Sånn ellers
Vi kommer til å ha et referansegruppemøte i begynnelsen av neste uke. Vi avtaler med dem det gjelder. Nå er pensum klart til trykking - vi tar opp bestilling på ATH-B- kompendiet på forelesning mandag morgen. Begge kompendiene ligger nå på serveren, hvis noen vil ta en titt. Dersom dere har tenkt å bruke fjorårets ATHB-kompendie må dere belage dere på å printe en del selv (300 sider!), dersom dere vil ha det på papir.

Eli, Sverre og jeg hadde en prat etter veiledningene i dag og vi synes det begynner å komme fram mange gode konsepter og ideer! Nå gjelder det å konkretisere dette og velge hva dere vil satse på så fort som mulig - slik at dere kan begynne å illustrere dette!

God helg!

Utstillingsåpning "Hvite Netter" i kveld

Husk åpning av Jordi Colomers utstilling i kveld i Elgesetergate 21 kl 19.00.
Bli med på åpning og fest i parkeringshuset. Blir garantert topp stemning!

https://www.facebook.com/events/635732806525853/?notif_t=plan_user_joined

torsdag 4. september 2014

ZEB-konkurransen

Vinnere av Zeb-konkurransen er kåret.
Det var en hard kamp om de ti plassene, men til slutt klarte vi å kåre 10 vinnere.
De utkårede er:

Håkon Vetlesen
Jon Fauske
Silje Sandvin
Marthe Vaagland
Mathias Smith Huun
Jonathan Labugt
Marie L. Holmqvist
Unn Vilde Gilberg og Kristoffer Olsen Hauge (bare en får dra på konferanse)
Anders Solhøi, Simon Dai, Erik Rønneberg, Olaf Godtland Røe (to får dra på konferanse)

Gratulerer og god tur!

tirsdag 2. september 2014

Mal - Grovkonsept

Her er en mal til hva dere skal levere neste fredag. Denne er også lagt ut på kurs-serveren - Innlevering grovkonsept//mal. Det trenger ikke å se slik ut, men noen ting er satt. Vi ønsker et stort bilde øverst i liggende A3-format som selger konseptet deres. På A3-arket under kan dere utdype med tekst og skisser, ideogrammer og diagrammer.

Noen oppdateringer på dagen i dag og i morgen. Kerstin kommer til å holde en kort inspirasjonsforelesning før veiledning i dag. Det skjer kl 13.00, så da utsetter vi veiledningen litt. I morgen ettermiddag kommer Trine til å gå på salen fra 15:00 og utover. Jeg setter ikke opp liste, dere får huke tak i henne hvis dere trenger en prat!


mandag 1. september 2014

Veiledning med Jakob og Sverre

Denne uken blir det veiledning hver dag etter lunsj.
I dag vil Jakob og Sverre gå på salen etter lunsj. Vi vil i løpet av mandag, tirsdag og onsdag gjerne snakke med alle gruppene. Link til veiledningslister finner dere her. Skriv dere opp på denne listen med det tidspunktet dere vil ha veiledning. 

fredag 29. august 2014

Neste uke

På mandag starter vi klokken 10.15 på salen. Da kommer vi til å introdusere grovkonseptfasen. Her vil vi få hjelp av Jacob Tigges og Kerstin Höger. Nå skal dere bruke det dere har lært om Trondheim til å utvikle en grov strategi for hvordan dere vil at Trondheim skal bli. Jeg vil også lage referansegrupper, håper tre personer melder seg frivillig, slik at vi slipper å trekke lodd :) Etter lunsj kommer Jacob til å gå på salen og veilede. Dette er ment som en introduksjon, og det er ingen som forventer at dere allerede har noe konsept. Men det kan lønne seg å snakke litt om hva gruppa vil og hva dere ser for dere. Jeg kommer også til å legge ut en mal for hvordan grovkonseptet kan se ut på utstillingen.

Tirsdag kommer Sverre til å ha en forelesning om Globalisering og De nye byer og etter lunsj er det veiledning med Jacob.

Onsdag skal Jacob holde sin første forelesning i ATH-B og dette er siste dagen Jacob er her for denne gang. Etter lunsj får dere møte Eli Grønn for første gang. Hun kommer til å presentere seg selv på tegnesalen 13:15. Eli har studert ved NTNU og jobber nå ved Dyrvik Arkitekter i Oslo. Hun kommer til å gå på salen sammen med Jacob etter lunsj på onsdag.

Torsdag skal dere lære om Samordna Areal- og Transportplanlegging av Tor Medalen, som jobber på instituttet. Etter lunsj kommer Eli til å ha veiledning - veiledningslister kommer.

På fredag skal Eli holde en forelesning om sine egne prosjekter + veiledning med de siste gruppene.

I tillegg kommer jeg og Sverre til å sette opp veiledningslister slik at vi får blitt litt kjent med gruppene.
Neste uke blir som dere skjønner ganske hektisk, men håper dere kan komme litt i gang med grovkonseptet, da det bare er to uker å gjøre det på!

Ser ut som de fleste har fått levert inn analysene nå, de som ikke har gjort det bør gjøre det, komme seg ut i byen og ha en skikkelig god helg, dette kan være det siste vi ser av denne sommeren!

1957 Vacation House of the Future - James R. Powers

ATH B

Litteratur for ATH-B er nå lagt ut på vf-felles - Kurs - AAR4360. Dere skal ha tilgang, si fra hvis ikke! Det som mangler er oppdaterte forelesningsnotater fra Jacob. Pensumet kommer som sagt til å bestå av ATH-B-kompendiet fra i fjor (kun delen om Urban Design, den ligger ute på AAR4360) og forelesningsnotater. Dere kan derfor kjøpe dette av fjorårets studenter eller fra 2012-kullet. Resten av tekstene i kompendiet fra i fjor er også gode, men det vil ikke bli spørsmål fra dem på eksamen.

Vi kommer til å trykke opp denne for de som vil kjøpe den, med forelesningsnotater fra i år. Disse vil også finnes digitalt, slik at de som har en gammel utgave kan supplere fra nettet dersom dere ikke ønsker å kjøpe en ny. Jeg kommer til å henge opp en liste som dere kan skrive dere opp på i løpet av mandag dersom dere vil ha kompendiet.

torsdag 28. august 2014

Innlevering Fase 1a

Ser at noen av dere allerede har opprettet en innleveringsmappe på Kurs-serveren. Det er bra. Husk å lever det dere har jobbet med der, innen klokka 18.00 i morgen.

onsdag 27. august 2014

Innleveringsfrist ZEB-konkurranse i morgen

Minner om at innlevering for bærekraftskonkurransen er i morgen kl 16.00. Det trenger ikke være gjennomarbeidet eller veldig "ferdig". Det vi trenger er ditt tiltak, din metode eller ditt forslag for en mer bærekraftig fremtid.

Send forslag elektronisk til meg: bjorn.inge.melas@ntnu.no eller Ingrid: ingrid.t.odegard@ntnu.no
- eller lever det på kontoret til ingrid i 6. etasje.
Francis Picabia - Alarm Clock (1919)

tirsdag 26. august 2014

Filminnspilling del 2

Paraden med pappbiler fra Svartlamoen til Elgestergate er utsatt til klokken 17.00 i dag og vi trenger masse folk! Ta med de du kjenner og kom! :)

mandag 25. august 2014

Referansegrupper

Denne uka må vi lage en referansegruppe. Jeg trenger en frivillig fra hver sal som kan bli med å evaluere opplegget. Tenk litt på det - har du lyst?
Det dere bidrar med vil være med å gjøre kurset bedre for de som kommer etter dere.

Dette er oppgaven for gruppa:
Referansegruppen skal legge til rette for dialog med alle emnets studenter og representere studentene i referansegruppemøter. Referansegruppen skal skrive referansegrupperapport til emneansvarlig og instituttleder med forslag til tiltak. Referansegruppen har dialog med studentene gjennom semesteret og representerer studentene i tre møter med emneansvarlig og faglærere. Emneansvarlig planlegger og innkaller til referansegruppemøter. Studentene skriver referat fra møtene og en oppsummerende referansegrupperapport som inngår i emnerapporten som skrives av emneansvarlig.Filminspilling/byvandring

RAKE visningsrom har invitert Jordi Colomer, en Spansk videokunstner, utdannet arkitekt, til å gjøre en ny produksjon for Trondheim. Utstillingen åpner den 5. september, og vil finne sted i det ikoniske parkeringshuset i Elgesetergate.

Til utstillingen skal Jordi lage tre nye filmer, to av filmene tar utgangspunkt i arkivmaterialer fra paradene som markerte åpningen av UKA. Hovedformålet med paradene var å annonsere til resten av Trondheim befolkning at UKA hadde åpnet.

I dagens Trondheim synes Colomer at Svartlamon er et av de mest interessante stedene i Trondheim og ønsker gjennom en parade å vise hvilke verdier Svartlamon står for. En sentral verdi nedfelt i det byøkologiske forsøksområdet er miljø og klimautfordringer. Svartlamon skal være en bydel med høy eksperimentering innen disse problemstillingene.

Jordi ønsker ikke å lage en tydelig politisk kommentar, men gjennom humor som virkemiddel ønsker han å få folk til å reflektere over sine egne omgivelser. Det politiske kommer gjerne frem i form av subtile hint, der det er opp til publikum selv å bestemme hva han egentlig ønsker å oppnå.

Tirsdag 26 august inviterer RAKE alle som er opptatt av verdier nedfelt i Svartlamon til å stille opp på en parade gjennom Trondheims gater. Paraden vil gå fra Svartlamoen til parkeringhuset i Elgestergate. Sentralt i paraden vil det være 5 pappbiler i fullskala. Kanskje som en kommentar til bilproblematikken i Trondheim...
I morgen er det GIS-kurs for noen, men hvis det er noen som har lyst til å være med på paraden så er dere hjertelig velkomne!

Oppmøte blir på Svartlamon klokka 12.00 i morgen. (På plassen utenfor ReMida, bak barnehagen). Men man kan også møte opp underveis og bli med i paraden. 
Ring Trygve på 993 88 725 for å finne ut hvor paraden befinner seg til et hvert tidspunkt.
Det blir servert mat underveis på veien opp til Elgesetergate.

Pappbilene vi har bygd til paraden i helga

Den opprinnelige paraden for UKA

Kreativitet

Apropos Vegard sin forelesning kom jeg til å tenke på et foredrag av John Cleese om kreativitet. Det anbefales. Det finnes en lang versjon (36 min) og en kort versjon (13 min).