mandag 16. juni 2014

Uke 44 - Temauke om bærekraft

Max Temkin

Uke 44 - 27. - 31. Oktober -Temauke: Bærekraft
Denne uka kommer vi til å prøve ut noe helt nytt på fakultetet.
Vi skal arrangere en temauke om det vide, vage og mye omtalte begrepet bærekraft.
Denne uka er obligatorisk og viktig å delta på og vi tror det blir et spennende og lærerikt opplegg.
Det er derfor viktig at alle er tilbake i Trondheim etter Berlinturen før mandag 27. oktober.

tirsdag 10. juni 2014

Gruppearbeid - gruppestørrelse

Vaka Valo - Dream Diary

I høstsemesteret kommer vi til å satse på grupper med 4-6 personer.
Så store grupper kan føre til utfordringer med gruppearbeid, men det vil også gjøre at man kan undersøke et større område, flere aspekter og det vil gjøre en mer sammensatt diskusjon mulig.
Det er opp til dere hvem dere vil jobbe med, så det kan lønne seg å tenke litt på det allerede nå.