fredag 29. august 2014

Neste uke

På mandag starter vi klokken 10.15 på salen. Da kommer vi til å introdusere grovkonseptfasen. Her vil vi få hjelp av Jacob Tigges og Kerstin Höger. Nå skal dere bruke det dere har lært om Trondheim til å utvikle en grov strategi for hvordan dere vil at Trondheim skal bli. Jeg vil også lage referansegrupper, håper tre personer melder seg frivillig, slik at vi slipper å trekke lodd :) Etter lunsj kommer Jacob til å gå på salen og veilede. Dette er ment som en introduksjon, og det er ingen som forventer at dere allerede har noe konsept. Men det kan lønne seg å snakke litt om hva gruppa vil og hva dere ser for dere. Jeg kommer også til å legge ut en mal for hvordan grovkonseptet kan se ut på utstillingen.

Tirsdag kommer Sverre til å ha en forelesning om Globalisering og De nye byer og etter lunsj er det veiledning med Jacob.

Onsdag skal Jacob holde sin første forelesning i ATH-B og dette er siste dagen Jacob er her for denne gang. Etter lunsj får dere møte Eli Grønn for første gang. Hun kommer til å presentere seg selv på tegnesalen 13:15. Eli har studert ved NTNU og jobber nå ved Dyrvik Arkitekter i Oslo. Hun kommer til å gå på salen sammen med Jacob etter lunsj på onsdag.

Torsdag skal dere lære om Samordna Areal- og Transportplanlegging av Tor Medalen, som jobber på instituttet. Etter lunsj kommer Eli til å ha veiledning - veiledningslister kommer.

På fredag skal Eli holde en forelesning om sine egne prosjekter + veiledning med de siste gruppene.

I tillegg kommer jeg og Sverre til å sette opp veiledningslister slik at vi får blitt litt kjent med gruppene.
Neste uke blir som dere skjønner ganske hektisk, men håper dere kan komme litt i gang med grovkonseptet, da det bare er to uker å gjøre det på!

Ser ut som de fleste har fått levert inn analysene nå, de som ikke har gjort det bør gjøre det, komme seg ut i byen og ha en skikkelig god helg, dette kan være det siste vi ser av denne sommeren!

1957 Vacation House of the Future - James R. Powers

ATH B

Litteratur for ATH-B er nå lagt ut på vf-felles - Kurs - AAR4360. Dere skal ha tilgang, si fra hvis ikke! Det som mangler er oppdaterte forelesningsnotater fra Jacob. Pensumet kommer som sagt til å bestå av ATH-B-kompendiet fra i fjor (kun delen om Urban Design, den ligger ute på AAR4360) og forelesningsnotater. Dere kan derfor kjøpe dette av fjorårets studenter eller fra 2012-kullet. Resten av tekstene i kompendiet fra i fjor er også gode, men det vil ikke bli spørsmål fra dem på eksamen.

Vi kommer til å trykke opp denne for de som vil kjøpe den, med forelesningsnotater fra i år. Disse vil også finnes digitalt, slik at de som har en gammel utgave kan supplere fra nettet dersom dere ikke ønsker å kjøpe en ny. Jeg kommer til å henge opp en liste som dere kan skrive dere opp på i løpet av mandag dersom dere vil ha kompendiet.

torsdag 28. august 2014

Innlevering Fase 1a

Ser at noen av dere allerede har opprettet en innleveringsmappe på Kurs-serveren. Det er bra. Husk å lever det dere har jobbet med der, innen klokka 18.00 i morgen.

onsdag 27. august 2014

Innleveringsfrist ZEB-konkurranse i morgen

Minner om at innlevering for bærekraftskonkurransen er i morgen kl 16.00. Det trenger ikke være gjennomarbeidet eller veldig "ferdig". Det vi trenger er ditt tiltak, din metode eller ditt forslag for en mer bærekraftig fremtid.

Send forslag elektronisk til meg: bjorn.inge.melas@ntnu.no eller Ingrid: ingrid.t.odegard@ntnu.no
- eller lever det på kontoret til ingrid i 6. etasje.
Francis Picabia - Alarm Clock (1919)

tirsdag 26. august 2014

Filminnspilling del 2

Paraden med pappbiler fra Svartlamoen til Elgestergate er utsatt til klokken 17.00 i dag og vi trenger masse folk! Ta med de du kjenner og kom! :)

mandag 25. august 2014

Referansegrupper

Denne uka må vi lage en referansegruppe. Jeg trenger en frivillig fra hver sal som kan bli med å evaluere opplegget. Tenk litt på det - har du lyst?
Det dere bidrar med vil være med å gjøre kurset bedre for de som kommer etter dere.

Dette er oppgaven for gruppa:
Referansegruppen skal legge til rette for dialog med alle emnets studenter og representere studentene i referansegruppemøter. Referansegruppen skal skrive referansegrupperapport til emneansvarlig og instituttleder med forslag til tiltak. Referansegruppen har dialog med studentene gjennom semesteret og representerer studentene i tre møter med emneansvarlig og faglærere. Emneansvarlig planlegger og innkaller til referansegruppemøter. Studentene skriver referat fra møtene og en oppsummerende referansegrupperapport som inngår i emnerapporten som skrives av emneansvarlig.Filminspilling/byvandring

RAKE visningsrom har invitert Jordi Colomer, en Spansk videokunstner, utdannet arkitekt, til å gjøre en ny produksjon for Trondheim. Utstillingen åpner den 5. september, og vil finne sted i det ikoniske parkeringshuset i Elgesetergate.

Til utstillingen skal Jordi lage tre nye filmer, to av filmene tar utgangspunkt i arkivmaterialer fra paradene som markerte åpningen av UKA. Hovedformålet med paradene var å annonsere til resten av Trondheim befolkning at UKA hadde åpnet.

I dagens Trondheim synes Colomer at Svartlamon er et av de mest interessante stedene i Trondheim og ønsker gjennom en parade å vise hvilke verdier Svartlamon står for. En sentral verdi nedfelt i det byøkologiske forsøksområdet er miljø og klimautfordringer. Svartlamon skal være en bydel med høy eksperimentering innen disse problemstillingene.

Jordi ønsker ikke å lage en tydelig politisk kommentar, men gjennom humor som virkemiddel ønsker han å få folk til å reflektere over sine egne omgivelser. Det politiske kommer gjerne frem i form av subtile hint, der det er opp til publikum selv å bestemme hva han egentlig ønsker å oppnå.

Tirsdag 26 august inviterer RAKE alle som er opptatt av verdier nedfelt i Svartlamon til å stille opp på en parade gjennom Trondheims gater. Paraden vil gå fra Svartlamoen til parkeringhuset i Elgestergate. Sentralt i paraden vil det være 5 pappbiler i fullskala. Kanskje som en kommentar til bilproblematikken i Trondheim...
I morgen er det GIS-kurs for noen, men hvis det er noen som har lyst til å være med på paraden så er dere hjertelig velkomne!

Oppmøte blir på Svartlamon klokka 12.00 i morgen. (På plassen utenfor ReMida, bak barnehagen). Men man kan også møte opp underveis og bli med i paraden. 
Ring Trygve på 993 88 725 for å finne ut hvor paraden befinner seg til et hvert tidspunkt.
Det blir servert mat underveis på veien opp til Elgesetergate.

Pappbilene vi har bygd til paraden i helga

Den opprinnelige paraden for UKA

Kreativitet

Apropos Vegard sin forelesning kom jeg til å tenke på et foredrag av John Cleese om kreativitet. Det anbefales. Det finnes en lang versjon (36 min) og en kort versjon (13 min).

"Hva skal vi levere på fredag?"

Vi tror at det er litt forvirring rundt hva som skal leveres på fredag. Vi har kanskje ikke gjort dette klart nok.

Vi vil at dere skal skaffe dere et overblikk over informasjon fra det vi har lagt ut som analysemateriale. Det vil si å sette dere inn i de ulike aspektene, slik at dere vet hva det handler om og hvor dere finner ting senere, dersom det blir aktuelt. Her kan dere se på de ulike områdene under Analyseområder i semesterboka. Dette er generell kunnskap som dere kan lese over og gjøre dere kjent med. Vi vil imidlertid at dere bruker mest tid på å analysere det som er viktig for deres strategi og det dere ønsker å undersøke i gruppa - og jobbe videre med. Analysefasen avsluttes ikke på fredag - men vi vil at dere etter fredag begynner å tenke mer på konseptet - hvordan dere vil byen skal være, og tilegner dere kunnskap deretter - for å finne ut hva som trengs eller for å underbygge argumentene deres.

Så det som skal leveres på fredag er det materialet som gruppa synes er interessant å jobbe videre med. Dette kommer selvfølgelig til å forandre seg etter hvert som prosessen går og dere opparbeider dere mer kunnskap. Dette kan dere godt levere i stående A4-format - hvis det passer - hvis ikke lever i et annet format. Det viktige er at det både kan printes ut og henges opp og at det kan vises på en prosjektor. Fredag 26. september kommer vi til å ha en gjennomgang av analysefasen der vi skal diskutere deres erfaringer rundt hvordan vi jobber med et sted gjennom analyse. Frem til da vil dere sikkert ha mer å presentere og snakke om, men vi velger å ha en innlevering nå slik at dere kan fokusere mer på konseptutvikling i neste uke.

Håper dette gjorde ting litt klarere - hvis dere fortsatt lurer på noe er det bare å sende meg en mail så kan jeg kanskje svare på den eller komme ned på salen hvis det er ting som egner seg best å diskutere.

lørdag 23. august 2014

Eat the rich

Den antikapitalistiske nonprofit-dugnads-grasrots-gjør-det-sjøl-festivalen Eat The Rich arrangeres på Svartlamoen i helga for de som er interessert i det.

fredag 22. august 2014

Neste Uke

Ting å huske på neste uke:

mandag kommer Vegard Hagerup tilbake. Han vil kjøre en økt med kreative prosesser på tegnesalen. Dette er flyttet til morgenen i stedet for på ettermiddagen. Det vil starte på tegnesalen 10.15 og vare til ca klokken ett.

Tirsdag og fredag blir det ikke noe annet opplegg enn å jobbe i gruppene og delta på GIS-kurset med Yngve Frøyen. Gruppene ligger et sted lenger ned på bloggen.

onsdag blir det først en forelesning med Per Arne Tefre (muligens med flere fra kommunen) om byplanutfordringer i Trondheim. Etter lunsj kommer Astrid Sandvik fra biblioteket og lærer bort litt om biblioteksøk. Tenk litt på hva dere trenger av informasjon/bakgrunnsmateriale, slik at hun kan hjelpe dere med å finne det.

torsdag holder Sverre den første forelesningen i ATH-B. Han kommer til å snakke om utviklingstrekk i byen gjennom tidene, en gjennomgang av byenes historie. Til torsdag skal vi også ha pensum for ATH-B klart. Jeg har fått flere forespørsler om det går an å bruke pensum fra tidligere år, og det skal jeg undersøke, slik at det er mulig å overta pensum fra andre studenter, dersom forandringene ikke blir store.

Fredag ettermiddag vil vi at dere skal levere inn det dere synes er relevant av analysemateriale. Som Sverre sa tidligere i dag, så vil ikke dette være en konkurranse om å levere inn mest mulig gjennomarbeidede ting. Analysene bør gå parallelt med prosjekteringen og dere vil mest sannsynlig være nødt til å tilegne dere stedskunnskap langt ut i prosessen. Det som er viktig nå er å kartlegge hva dere er interessert i å jobbe med, ut fra deres strategi Om tre uker skal dere levere et grovkonsept til utstillingen i Trondheim Folkebibliotek og fram til da bør dere komme opp med tanker om hvordan dere vil at byen skal være - deres visjon, idè, ledebildet for byen. Hva skal Trondheim være om 50 år? Det er derfor dere nå må lære dere litt om byen - det skjer ikke bare gjennom å lese dokumenter og sitte foran en skjerm. Vær ute i byen - vær kreative, se på områdene, hvordan bor folk, hvordan forflytter de seg, hvordan lever de? Diskuter i gruppa, hva er bra, hva er dårlig, (hvorfor?) hva kan forbedres, hvordan burde det være, hva bør bevares? Sammen med den informasjonen dere kan tilegne dere teoretisk vil dette kunne gi en start på prosessen.

PS: Alf Ivar snakket i dag mye om naturgrunnlag og landskap. På Skog og Landskap kan dere finne det dere trenger av kart og informasjon om landskapet, vegetasjonstyper, osv. Det går an å skru på og av de forskjellige lagene for å få ut enkelte typer informasjon og kartene kan lagres i målestokk. 
Veldig lurt!


God Helg!

Ryoji Ikeda - The Transfinite (2011)


torsdag 21. august 2014

Litteratur lagt ut

Nå har vi lagt ut det som er av litteratur på Kurs-serveren i ARK5 - 02 Litteratur.
Pensumet kommer til å bli kortet noe ned - ikke alle sidene er like relevante.
Pensumet består av ulike artikler og forelesningsnotater, så mye av dette vil dere også få høre om i forelesningene til Sverre.

Det som ligger under kursorisk pensum er artikler og utdrag fra bøker som kan være aktuelt å sette seg inn i, men det vil ikke inngå som en del av skriftlig eksamen.

Husk forelesning om Byers Grønnstrukturer i morgen - S4 - 10.15 med Alf Ivar Oterholm og meld dere på/av Berlin-turen på skjemaet i gangen utenfor salene.

onsdag 20. august 2014

Bærekraftig konkurranse

Her kan dere laste ned oppgaven til bærekraftskonkurransen.

GIS-Grupper

GIS-Grupper

Tirsdag - formiddagsøkt 08.30-11.30 Datasal 318

Gruppe 1, 2, 3 og 4

Tirsdag - ettermiddagsøkt 13.00-16.30 Datasal 318
Gruppe 5, 6, 7, 13

Fredag 08.30-11.30 Datasal 318
Gruppe 8, 9, 10, 11, 12Forelesning i morgen utsatt

Forelesningen om biblioteksøk blir flyttet (mest sannsynlig til neste uke en gang).
Det betyr at det ikke er noe opplegg i morgen og det er kanskje bra, slik at dere kan komme skikkelig i gang med arbeidet.
Si fra til gruppa di!

tirsdag 19. august 2014

Gruppene

Her er de endelige gruppene, si fra hvis noe ikke stemmer!

Strategi 1
Gruppe 1
Jørgen Tellefsen Relling
Vegard Forbergskog
Kristin Pallin
Elise Gaare Ytterstad
Karine Hemstad

Gruppe 2
Margunn Aksnes
Anne Widengreen
Knut Haatveit
Knut Hexeberg Henriksen
Christoffer Borge Johansen
Tobias Ruus

Gruppe 3
Kristin Munkeby
Marie Sæbø Vik
Elise S. Rolstad
Joakim Glenthøj
Tord Bukve
Simen E. Trollvik


Strategi 2
Gruppe 4
Morten Mathisen
Jonathan Labugt
Eirik Skårdalsmo
Niklas Profors
Bendik Barstad

Gruppe 5
Karen T. Lund
Silje Sandvin
Oda Holte
Mads Fikkan
Trine M. Skjeltorp
Helge Prestrud

Gruppe 6
Bendik Berg
Hanne Gulowsen
Marthe Vaagland
Jan Fredrik Holmestrand
Martin Vevatne
Tyra Mathilde Marsteng

Gruppe 7
Elise Shumei Villanger
Mathilde Sunquist
Per Kristian Solem
Madeleine Refrem Bongard
Liv Lybæk


Strategi 3
Gruppe 8
Kristin Mørk
Marianne Lona Moa
Annika Moland Norderud
Unn Vilde Gilberg
Mariann Stensaas
Guro Grimsgaard

Gruppe 9
Egil Jarell Lura
Jakob Kleven
Oda Tuv Svindland
Andrea Reinlund Sæther
Håvard Gloppen Ytrehus

Gruppe 10
Sofie Thestesen
Julie Lerfald
Eirik Strand
Kristoffer Olsen Hauge


Strategi 4
Gruppe 11
Ane Nordby Falkenhaug
Bjørg Agasøster
Cecilie Langmoen Nilsen
Fredrik Asplin
Kristian Ormhaug

Gruppe 12
Alice Lødemel Sandberg
Amund Mikalsen Rolfsen
Erlend Høimyr
Beate Slåttsveen

Gruppe 13
Ebba Karoline Due
Hans Olav Myskja
Ingrid Bjurulf
Kristin Ekkerhaugen
Ida Letnes
Andreas Weibye


Problemer med wikien!

Har fått beskjed om at wikien ikke fungerer for alle, så jeg har laget en ny side på bloggen som heter analysemateriale. Den skal finnes øverst på menylinjen.

Forelesning flytter plass

Forelesningen i S1, som Sverre avtalte med dere i S1 nå klokken 13.15 må flyttes, da vi ikke har planlagt og reservert dette rommet. Forelesningen blir derfor i G1, Geologibygget.
mandag 18. august 2014

Info første skoledag

Da håper jeg dere har funnet ut av plassering og at det ordner seg med gruppene. Hvis ikke jeg hører noe fra dere før i morgen kommer vi til å plassere de som ikke har fått en gruppe enda. Når alle gruppene er klare kommer vi til å gi dere gruppenummer som dere skal bruke resten av semesteret.

Angående The Good, The Bad and The Ugly - oppgave 1a, så kommer jeg til å opprette en dropbox-mappe som dere får adgang til og kan laste opp bildene på i morgen. Tror det er det enkleste. Komprimer gjerne bildene slik at vi ikke fyller opp hele dropboxen med en gang.
Det blir ikke noen forelesning som det står i planen fra 13.15-15.00. Da har dere litt mer tid til å organisere dere, ta bilder eller starte med analysedelen. Det blir forelesning fra 10.15-12.00 om Normative, visuelle krav i byplanlegging i S1 og gjennomgang av bildene fra 15.15 på tegnesalen.
Det blir en uformell greie der vi tar frem noen av dere som kan si noen ord om de bildene dere har tatt.

Pensum kommer jeg til å legge opp noen av de neste dagene digitalt og så trenger jeg å vite om noen IKKE vil ha dette på papir. Det kommer til å koste ca 200 per kompendium (et for ATH B og et for Planleggingskunnskap).

Berlin-turen blir som sagt i uke 43, med overnatting fra søndag til lørdag. Vi kommer ikke til å ha opplegg etter forelesningen på torsdag 16. oktober fra 10.15-12.00, så da står dere fritt til å dra fra Trondheim. Det kan sikkert være lurt å begynne å sjekke ut billetter allerede nå. Jeg kommer til å henge opp en påmeldingsliste utenfor salene i morgen der dere må skrive om dere skal være med eller ikke. Påmeldingen er bindende, da vi må begynne å bestille overnatting og planlegge dagene i Berlin nå.

Kalenderen for semesteret ligger her (html) og der (ics). Se denne siden for hvordan du setter opp kalenderen på din smarte telefon.

Legger også ut en oppdatert versjon av semesterplanen som dere kan laste ned her.
(anbefaler å laste den ned, da fargene kan bli veldig rare i browseren).

Det dere trenger for å starte med analysen ligger på denne wikien. Her kan det komme mer informasjon etter hvert. Gi meg gjerne beskjed dersom det er informasjon dere ikke klarer å finne. Start med å sette dere inn i hva som ligger ute allerede.

Håper dere får ordnet dere inn på tegnesalen i dag og tatt dere en tur i byen for å ta noen bilder.
Hvis dere lurer på noe er det bare å ta kontakt med meg på email: bjorn.inge.melas (at) ntnu.no eller på telefon 971 15 971.

fredag 15. august 2014

God Helg

Dette er den siste helga med ferie før det braker løs med nytt semester. Nyt det!

FramtidsTrondheim har stand på Pstereopiknik på Lørdag 11-14.30. Der vil de informere om sitt arbeid og ta bilder av publikums framtidsønsker for Trondheim.

"Kom på stand, slå av en prat og fortell oss hva du syns er viktig for Trondheims framtidige utvikling!
Hva gjør Trondheim til en attraktiv og god by å leve i for deg? Hvordan vil du bo og leve i framtiden? Du finner oss ved UKM-scenen på Marinen mellom kl.11:00 og 14:30."

tirsdag 12. august 2014

Transport i Trondheim

Keith Negley
Denne høsten skal dere jobbe med hele Trondheim. De første ukene skal vi ha en analysedel og utvikle et grovkonsept og det vil da bli behov for å oppsøke steder rundt omkring i byen, steder dere kanskje ikke har vært før og steder dere går forbi hver dag men som dere kanskje vil se på med nye øyne i løpet av semesteret.

Det finnes mange måter å komme seg rundt i Trondheim på. Man kan kjøre bil, buss, trikk, tog, gå, jogge, skippe, kjøre segway, sparkesykkel, rollerblades, skateboard, snakeboard, hoppestokk osv. Dere oppfordres til å prøve så mange som mulig av disse for å lære dere å kjenne byen og merke på kroppen hvordan det er å komme seg rundt.
Selv om alle disse transportmåtene har sin sjarm vil jeg anbefale så mange som mulig å ta med seg/anskaffe en sykkel. Man får sett overraskende mye og blir godt kjent med byen på et par ettermiddagsturer. Det gjør også at man kommer seg raskt til og fra skolen.En sykkel behøver heller ikke være veldig dyr, det finnes mye bra på finn og bruktbutikker eller kanskje i en bod eller garasje hjemme.

En person som sykler beveger seg 3-4 ganger raskere enn en person som går og bruker fem ganger mindre energi!
 

tirsdag 5. august 2014

Foreløpig semesterplan lagt ut - litt lesing på bassengkanten

David Hockney - A Bigger Splash

Her ligger en foreløpig plan for høstsemesteret. Det kan forekomme endringer i opplegg og datoer, men det kan lønne seg å begynne å lese oppgaveteksten og litt grunnleggende info om faget for å sette i gang tankevirksomheten.