lørdag 20. desember 2014

Søk studentrådsmidler!

Fakultet for arkitektur og billedkunst bevilger hvert kalenderår ca. 50.000 kr som fordeles til studentinitierte prosjekter som kommer studentene ved fakultetet til gode. Studentrådet AB er ansvarlige for å fordele pengene etter vurdering av søknader. Neste semester skal det deles ut 25.000 kr, Søknadsfrist er 28. Februar

Retningslinjer for utdeling av midler finner dere her

Takk for i år

Da vil jeg gjerne ønske dere en riktig god juleferie!
Takk for i høst, det har vært trivelig å bli kjent med dere, dra på tur med dere og diskutere prosjektene med dere. 
Vi snakkes plutselig!

Vanina hilser også:
Hi guys,
I just want to say THANKS! Thanks for give me the opportunity to help you, at least what I could...I would love to meet all of you but I couldn’t…anyway for those who I’ve met, it was nice to share with you small talks and ideas!
I have learned a lot in this experience at the university, and it was enjoyable with you guys! Thanks
So, if you are planning to go to South America, for studies, internship, work, tourism, or whatever...feel free to contact me if you need some suggestions or tips…For sure you are totally invited to my place if you are travelling around Argentina.
See you around!
Good luck in the exams and God Jul for everybody! 

-Vanina

e-post: vaninadonna@hotmail.com

Jeg legger også ut epostadressen til Søren Arildsskov, partner ved Juul/Frost Arkitekter i tilfelle noen har lyst til å søke seg praksis der. 
e-post: sar@juulfrost.dk 


tirsdag 9. desember 2014

Prosjekt Høsten 2014

Strategi 1
Fortsette med å bygge byen innover, og ta all vekst innenfor byens allerede bebygde eller utnyttede areal, med høyest utnyttelse tettest mot sentrum.
Hva betyr økt tetthet for vår måte å bo og leve på?
Innebærer dette også å omdanne villabeltet som i dag omkranser byen? Innebærer det også at man må være tøffere på å rive verneverdig bebyggelse noen steder og spare den andre steder? Hvordan får man inn boligkvaliteter, gode uterom og miljøkvaliteter? Hvordan sikrer man rekreasjonstilbud og offentlige tjenestetilbud?

Vanntett
Jørgen Tellefsen Relling, Vegard Forbergskog, Kristin Pallin,
Elise Gaare Ytterstad, Karine Hemstad


Elvegata
Margunn Aksnes, Anne Widengreen, Knut Haatveit, 
Knut Hexeberg Henriksen, Christoffer Borge Johansen, 
Tobias Ruus


Tett på byen
Kristin Munkeby, Marie Sæbø Vik, Elise S. Rolstad, 
Joakim Glenthøj, Tord Bukve, Simen E. Trollvik

Strategi 2
Utvikling med utgangspunkt i infrastruktur.
Hvilke akser og strukturer for ulike transportmidler er robust nok til å tåle en langsiktig utvilkling? Bør man bygge videre på allerede etablerte strukturer eller finnes det annen struktur som bedre vil kunne ivareta framtidig byutvikling. Skal byen utvikles i knutepunkt eller langs akser og i så fall hvilke?

Lerkendal:Sentral 
Morten Mathisen, Jonathan Labugt, Eirik 
Skårdalsmo, Niklas Profors, Bendik Barstad


Gå Ta Banen
Karen T. Lund, Silje Sandvin, Oda Holte, Mads Fikkan, Trine 
M. Skjeltorp, Helge Prestrud


Bartebybanen
Bendik Berg, Hanne Gulowsen, Marthe 
Vaagland, Jan Fredrik Holmestrand, 
Martin Vevatne, Tyra Mathilde Marsteng

Konsentrert
Elise Shumei Villanger, Mathilde Sundquist, Per Kristian 
Solem, Madeleine Refrem Bongard, Liv Lybæk
Strategi 3
Utvikle flere bydelssentre/lokalsentre slik at de blir mer urbane og får vesentlig høyere utnyttelse, høyere attraktivitet og mer utbygde servicefunksjoner – det hele koblet sammen med et nytt og effektivt kollektivsystem
Hvilke sentra bør prioriteres? Hvor mange og hvor store bør de være? Hvordan bør de fungere? Hvor høy utnyttelse skal de ha? Hva betyr attraktivitet i slike sentra? Hvilke boligkvaliteter vil de gi? Bør dette også omfatte urban utvikling av sentrum i nabokommunene? Kan en slik utvikling ha konsekvenser for Midtbyen som i dag er hovedsentrum?


Tilgjengelige Trondheim
Kristin Mørk, Marianne Lona Moa, Annika Moland
Norderud, Unn Vilde Gilberg, Mariann Stensaas
Guro GrimsgaardRiver connections
Egil Jarell Lura, Jakob Kleven, Oda Tuv Svindland, 
Andrea Reinlund Sæther, Håvard Gloppen Ytrehus


Spenninger
Sofie Thestesen, Julie Lerfald, Eirik Strand
Kristoffer Olsen Hauge
Strategi 4
Utvikle byen gjennom å ta i bruk areal som ikke brukes til bebyggelse i dag.
Skal vi ofre deler av markagrensa? I så fall hvor mye, hvor og hva slags utnyttelse og form bør da skje i disse områdene? Skal vi la det bynære landbruket vike for ny utbygging? Kan betingelsen være reetablering av landbruk et annet sted? Kan vi fylle ut fjærene mer? Vil vi få ny kompetanse slik at vi kan få flytende byutvikling? Er det andre måter å utvikle byen på som vi ikke har tenkt på?Fjorden Baby!
Ane Nordby Falkenhaug, Bjørg Agasøster, Cecilie Langmoen
Nilsen, Fredrik Asplin, Kristian Ormhaug


Sulten by
Alice Lødemel Sandberg, Amund Mikalsen Rolfsen, Erlend 
Høimyr, Beate Slåttsveen

På kanten
Ebba Karoline Due, Hans Olav Myskja, Ingrid Bjurulf
Kristin Ekkerhaugen, Ida Letnes, Andreas Weibyefredag 5. desember 2014

ATH B og Planleggingskunnskap - Q & AAAR4365 By- og tettstedsforming/Planleggingskunnskap

Finnes det besvarelser til eksamensoppgavene?

Er alt i boka like viktig? Hva burde vi fokusere på til eksamen?
Under “litteratur til ATH-B” i semesterplanen står “arkitekturteorier”, “intensjoner i arkitekturen”, “nye trender i byplan og arkitektur”, “planleggerroller” og “postmoderne virkelighetsforståelse” - men er ikke disse tilknyttet Planleggingskunnskapfaget? Jeg ser i alle fall på kalenderen i semesterplanen at de to første har vært forelesninger, dog ikke i ATH. Dessuten ligger disse ute på torget under forelesninger fra Planleggingskunnskap, så er det trygt å anta at dette ikke er pensum i ATH-B?
Hvor relevant er kapitlene i første halvdel av kompendiet (før forelesningsnotatene)? Det er jo ikke holdt noen forelesninger om disse temaene.

AAR4360 ATH-B


Muleg å få nokon besvarelsa frå eksamensoppgåvene som er lagt ut?

Ang. temaet storbyer- hva er pensum der? Jacob sine forelesningsnotater blant annet? Mer? Mindre?

Finnes det forelesningsnotater fra Jacob?


Først en liten rettelse. Jeg sa på siste samling med ATHb at det kun ble 4 spørsmål i «Planleggingskunnskap». Det var galt. Det blir 5.
 
Til AAR4365 Vi har ingen besvarelser som matcher dagens pensum. I «Planleggingskunnskap» er alt like viktig. Dere må huske på at tidligere hadde studentene dobbelt så stort pensum. Fokuser på det som kan gjøre planarbeidet kvalitativt bedre!
 
Til AAR4360 Vi har heller ikke her oppgavebesvarelser som matcher dagens pensum. Den obligatoriske storbykunnskapen er knyttet kun til det som står på PDF’ene. Flott dersom dere har med noe dere har notert eller husker fra forelesningene.  Det finnes dessverre ingen forelesningsnotater fra Jacob. Den første delen av pensumet er mer å forstå som en referanse til kildene. Den er følgelig ikke så viktig, men vi vil gjerne at dere ser på det.
 
Når det gjelder det som ligger ute på nettet under Ark 5, (AAR4365) og AAR4360 har det vært behov for opprydding. Semesterplanen er her  ikke til å stole på. Vi beklager at det har stokket seg for oss her. I «Planleggingskunnskap» har vi et kursorisk pensum som en kan lese ut fra egen interesse. Det er nå angitt som kursorisk pensum under Ark 5. Det blir ikke spørsmål fra dette til eksamen.  Forelesningsnotatene som er betegnet som delpensum på nettet  finner dere også  i kompendiet for «Planleggingskunnskap». Hele boka er her pensum – også «Arkitekturteorier». «Intensjoner i arkitekturen» hører dog med til ATHb og skulle ikke ha vært i kompendiet for planleggingskunnskap – beklager. Mye av rotet skyldes også forelesningsendringer under veis. Semesterplanen er ikke rettet, men alt det andre er det.
 
Med vennlig hilsen
Sverre
 

torsdag 4. desember 2014

Rydding på salene - oppdatert

Vi kommer til å gå rundt på salen i dag på morgenen og velge ut noen prosjekter som skal stilles ut av kommunen. Vi kommer til å markere disse prosjektene med en lapp på plansjene. Disse skal ryddes ned til 059, et lagerrom i kjelleren før de skal stilles ut i januar. Etter klokken 12 i dag kan dere plukke ned resten av prosjektene og hente sakene deres hvis det er noe dere vil ta hjem. Jeg tror dere kan la tingene ligge i skuffene, skal sjekke opp dette med Svein i morgen - skal sørge for å si fra dersom det ikke går bra.

Fint om dere får tatt ned prosjektene da det er mangel på hvite plater og vi må låne de bort til andre kurs. Vi må også få ryddet litt på salene slik at det går an å bruke dem i EiT etter nyttår. Hvis alle rydder litt skal det ikke være så mye jobb.