2014

Høst 2014
Strategi 1
Fortsette med å bygge byen innover, og ta all vekst innenfor byens allerede bebygde eller utnyttede areal, med høyest utnyttelse tettest mot sentrum.
Hva betyr økt tetthet for vår måte å bo og leve på?
Innebærer dette også å omdanne villabeltet som i dag omkranser byen? Innebærer det også at man må være tøffere på å rive verneverdig bebyggelse noen steder og spare den andre steder? Hvordan får man inn boligkvaliteter, gode uterom og miljøkvaliteter? Hvordan sikrer man rekreasjonstilbud og offentlige tjenestetilbud?


Vanntett
Jørgen Tellefsen Relling, Vegard Forbergskog, Kristin Pallin,
Elise Gaare Ytterstad, Karine HemstadElvegata
Margunn Aksnes, Anne Widengreen, Knut Haatveit, 
Knut Hexeberg Henriksen, Christoffer Borge Johansen, 
Tobias Ruus


Tett på byen
Kristin Munkeby, Marie Sæbø Vik, Elise S. Rolstad, 
Joakim Glenthøj, Tord Bukve, Simen E. Trollvik


Strategi 2

Utvikling med utgangspunkt i infrastruktur.
Hvilke akser og strukturer for ulike transportmidler er robust nok til å tåle en langsiktig utvilkling? Bør man bygge videre på allerede etablerte strukturer eller finnes det annen struktur som bedre vil kunne ivareta framtidig byutvikling. Skal byen utvikles i knutepunkt eller langs akser og i så fall hvilke?


Lerkendal:Sentral
Morten Mathisen, Jonathan Labugt, Eirik 
Skårdalsmo, Niklas Profors, Bendik Barstad


Gå Ta Banen
Karen T. Lund, Silje Sandvin, Oda Holte, Mads Fikkan, Trine 
M. Skjeltorp, Helge Prestrud


Bartebybanen
Bendik Berg, Hanne Gulowsen, Marthe 
Vaagland, Jan Fredrik Holmestrand, 
Martin Vevatne, Tyra Mathilde Marsteng


Konsentrert
Elise Shumei Villanger, Mathilde Sundquist, Per Kristian 
Solem, Madeleine Refrem Bongard, Liv LybækStrategi 3
Utvikle flere bydelssentre/lokalsentre slik at de blir mer urbane og får vesentlig høyere utnyttelse, høyere attraktivitet og mer utbygde servicefunksjoner – det hele koblet sammen med et nytt og effektivt kollektivsystem
Hvilke sentra bør prioriteres? Hvor mange og hvor store bør de være? Hvordan bør de fungere? Hvor høy utnyttelse skal de ha? Hva betyr attraktivitet i slike sentra? Hvilke boligkvaliteter vil de gi? Bør dette også omfatte urban utvikling av sentrum i nabokommunene? Kan en slik utvikling ha konsekvenser for Midtbyen som i dag er hovedsentrum?


Tilgjengelige Trondheim
Kristin Mørk, Marianne Lona Moa, Annika Moland
Norderud, Unn Vilde Gilberg, Mariann Stensaas,
Guro GrimsgaardRiver connections
Egil Jarell Lura, Jakob Kleven, Oda Tuv Svindland, 
Andrea Reinlund Sæther, Håvard Gloppen Ytrehus


Spenninger
Sofie Thestesen, Julie Lerfald, Eirik Strand
Kristoffer Olsen Hauge


Strategi 4
Utvikle byen gjennom å ta i bruk areal som ikke brukes til bebyggelse i dag. 
Skal vi ofre deler av markagrensa? I så fall hvor mye, hvor og hva slags utnyttelse og form bør da skje i disse områdene? Skal vi la det bynære landbruket vike for ny utbygging? Kan betingelsen være reetablering av landbruk et annet sted? Kan vi fylle ut fjærene mer? Vil vi få ny kompetanse slik at vi kan få flytende byutvikling? Er det andre måter å utvikle byen på som vi ikke har tenkt på?
Fjorden Baby!
Ane Nordby Falkenhaug, Bjørg Agasøster, Cecilie Langmoen
Nilsen, Fredrik Asplin, Kristian Ormhaug


Sulten by
Alice Lødemel Sandberg, Amund Mikalsen Rolfsen, Erlend 
Høimyr, Beate Slåttsveen


På kanten
Ebba Karoline Due, Hans Olav Myskja, Ingrid Bjurulf
Kristin Ekkerhaugen, Ida Letnes, Andreas Weibye