Om

Arkitektur 5

Arkitektur 5 er det femte semesteret i arkitektutdanningen ved NTNU.
Kurset arrangeres av Institutt for arkitektur og planlegging ved Fakultet for arkitektur og design.
I dette kurset introduseres by- og tettstedsplanlegging for arkitektstudentene.

Kontaktinfo:

Markus Schwai
Kursansvarlig,
Professor (PhD), Institutt for arkitektur og planlegging
951 54 362
markus.schwai@ntnu.no

Bjørn Inge Melås
Stedlig ansvarlig
Universitetslektor, phd. Institutt for arkitektur og planlegging
Bjorn.inge.melas@ntnu.no

Erik Frydenlund Hofsbro
Universitetslektor, Institutt for arkitektur og planlegging
erik.f.hofsbro@ntnu.no

Mari Synnøve Gjertsen
Vitenskapelig assistent, Institutt for arkitektur og planlegging
mari.gjertsen@ntnu.no

Illustrasjon
Header-illustrasjon er laget av Erik Frydenlund Hofsbro